Paul Brand2018-10-31T15:53:36+00:00

Paul Brand

“De (on)mogelijkheden van techniek en beleid vertalen naar veilige en werkende systemen en netwerken”

Als Partner bij Stratix richt ik me met name op architecturen en processen binnen complexe ICT systemen en netwerken, en op de implicaties voor nieuwe diensten en businessmodellen. Ik ben sinds 1989 werkzaam in de telecommunicatie- en broadcast sector, zowel als consultant als in diverse managementfuncties bij operators.

De inhoudelijke kant van mijn werk spreekt me erg aan en vooral hoe dat te vertalen naar de beste oplossing waar iedereen achter kan staan. Intern doe ik dat door in projecten de rol van kwaliteitscontrole op me te nemen en hierin de projectteams te begeleiden, extern vervul ik veelal de rol van lead architect of technisch projectleider voor grote programma’s.

Momenteel vervul ik de rol van Lead Architect bij het programma Implementatie Vernieuwing C2000 voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervoor was ik technisch projectleider bij de aanbesteding van de vernieuwing van het C2000 netwerk. C2000 is een missiekritiek netwerk dat moet voldoen aan de hoogste eisen van veiligheid en betrouwbaarheid, zodat onder andere de politie het netwerk kan gebruiken om onderling te communiceren.

Naast mijn werk in de C2000 trajecten was ik als projectleider en adviseur betrokken bij diverse projecten van telecom toezichthouder ACM,  de directie Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Agentschap Telecom en bij diverse andere ministeries zoals Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast heb ik als lead architect bijgedragen aan grote, complexe ICT projecten zoals de kilometerheffing. Bij de vernieuwing van het systeem van Luchtverkeersleiding Nederland, ook een groot en complex ICT project, had ik onlangs een adviserende rol als toets specialist.

Bij SURFnet, KPN en andere aanbieders heb ik onderzoek verricht op verschillende terreinen, zoals marktanalyses en visieontwikkeling, en heb ik inkooptrajecten uitgevoerd op het gebied van ICT, waaronder datanetwerken en cloud computing. Met name bij SURFnet heb ik veel ervaring opgedaan met de nieuwste technologische ontwikkelingen op deze gebieden.

“Luisteren naar de opdrachtgever”

Door mijn jarenlange ervaring bij vele partijen aan aanbod- en vraagkant, zowel in de publieke als in de private sector, heb ik een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en onderhandelingstechnieken. Ik ben een doorzetter; opdrachtgevers noemen mijn grote en onvermoeibare inzet om de beste oplossing te realiseren. Ik blijf het belangrijk vinden om te leren en vooral om te luisteren naar de opdrachtgever om de best passende oplossingen te vinden.

“Wil je nog wat zeggen over vrijetijdsbesteding?”

Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin. Ik hou van zeilen, wintersporten en lezen, en ik klus graag in en rond het huis.

Menu