Frequentiebeleid op de Noordzee: Stratix position paper

Frequentiebeleid op de Noordzee: Stratix position paper

Stratix stelde, in opdracht van Rijkswaterstaat, een “Position Paper” op over frequentiebeleid op de Noordzee (Nederlands Continentaal Plat). Communicatie op zee wordt steeds belangrijker, en het huidige frequentiebeleid faciliteert die onvoldoende.

Het Position Paper is gericht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en meer specifiek aan de directie Digitale Economie, als verantwoordelijke voor het frequentiebeleid.

Lees het position paper hier

Neem voor informatie contact op met

PAUL BRAND
Partner
+31 35 622 20 20
paul.brand@stratix.nl

2022-03-29T10:50:46+00:00
Menu