Stratix onderzoeksrapport “Dynamisch Spectrum Management & Sharing”

Stratix onderzoeksrapport “Dynamisch Spectrum Management & Sharing

November 2020 – Juli 2021

Opdrachtgever: Agentschap Telecom, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  • Vraag: Gezien de toegenomen drukte in het radio spectrum vroeg Agentschap Telecom aan Stratix een onderzoek uit te voeren naar het dynamisch delen van het spectrum. Hierbij onderzocht Stratix welke concepten veelbelovend zijn voor concrete toepassingen, binnen welke frequentiebanden dit zou kunnen en welke randvoorwaarden hierbij nodig zijn. Uitgangspunt was het vaststellen van potentiële pilots.
  • Aanpak: Het onderzoek bestond uit enerzijds een literatuurreview, waarbij de al bekende vormen van dynamisch spectrum management en delen zijn uiteengezet. Hierbij zijn niet alleen technieken beschreven, maar ook relevante wet- en regelgeving, standaarden en protocollen. Hiervoor werkte Stratix samen met internationale experts op dit gebied. Daarnaast hield Stratix verschillende interviews met experts uit zowel de bedrijfswereld als de academische wereld om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden op het gebied van spectrum delen. Aan de hand van een taxonomie is een scoring ontwikkeld om mogelijkheden voor gebruik van dynamic spectrum sharing technieken in Nederland vast te stellen, en mogelijkheden om door middel van gerichte pilots hiermee ervaring op te doen.
  • Resultaat: Een rapportage met daarin de huidige staat van bekende technieken, manieren van spectrum delen en andere aspecten die van belang zijn bij het implementeren van (een manier van) dynamisch spectrum delen. Ook oppert de rapportage enkele mogelijkheden voor Dynamic Spectrum Sharing pilots in Nederland.

Zie ook:

Het nieuwsbericht van Agentschap Telecom over het Stratix rapport

Het door AT gepubliceerde Stratix rapport

Het rapport is ook hier te downloaden

Expertise

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2021-10-12T10:24:16+00:00
Menu