Internationale inventarisatie beleidsinzet PMSE in relatie tot de herbestemming van de 700 MHz-band

Internationale inventarisatie beleidsinzet PMSE in relatie tot de herbestemming van de 700 MHz-band

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

maart 2020 – januari 2021

Stratix voerde voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat internationaal onderzoek uit naar de omgang van landelijke overheden met de herbestemming van de 700 MHz en eventuele aanvullende maatregelen die zij namen ten aanzien van audio PMSE gebruik.

De 700 MHz band is per 1 januari 2020 vrijgemaakt voor de introductie van 5G in Nederland. Onder de voormalige gebruikers van het frequentiegebied tussen 694-790 MHz is ook de PMSE sector, de Programme Making & Special Events sector, die deze frequenties gebruikte voor draadloze microfoons en in-ear monitoring voor televisie, theater en evenementen. Sinds het besluit op de World Radio Conference 2012 om deze band te gaan herbestemmen wordt hierover met de PMSE sector gesproken. Naar aanleiding van de herbestemming is nu in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Stratix internationaal onderzoek gedaan naar de omgang van landelijke overheden met de herbestemming van de 700 MHz en eventuele aanvullende maatregelen die zij namen ten aanzien van audio PMSE gebruik. Twintig landen zijn bekeken en de meest interessante maatregelen zijn uitgezocht. Het gaat om ingrepen in de licentie-structuur, extra coördinatie van het gebruik en nieuw spectrum. Aan de hand van de samenhang in de maatregelen zijn de landen ingedeeld in beleidsstijlen, van actief ingrijpen tot een passieve stijl waarin de sector de ruimte krijgt.

Onderzoeksvraag

De hoofdvraag luidt: “Hoe is of wordt in een aantal met Nederland vergelijkbare Europese landen omgegaan met door de PMSE-sector gestelde schade als gevolg van de herbestemming van delen van de UHF-band, in het bijzonder de 700 MHz?”.

Deelvragen zijn:

  • Wat zijn in verschillende (Europese) landen de huidige situatie en de regels voor PMSE apparaten en toepassingen?
  • Welke alternatieve gebruiksmogelijkheden zijn er in de onderzochte landen voor PMSE gebruik na herbestemming van de 700 MHz?
  • Is de ontstane spectrumallocatie in die landen voldoende voor gebruik door de PMSE sector?
  • Wat zijn de argumenten en keuzes achter de beleidskeuze(s)?
  • Is er in die landen sprake van compensatie voor PMSE gebruikers (financieel of in de vorm van alternatieven)?
  • Wat kan Nederland hiervan leren?

Aanpak

Dit project werd uitgevoerd door middel van een combinatie van desk research, opstellen van een email survey en interviews met nationale ministeries en toezichthouders, aggregatie van de verkregen informatie en analyse en categorisering van de resultaten. De analyse van het feitenoverzicht en de interviews leverde inzichten op voor de Nederlandse situatie.

Resultaat

Het resultaat was een rapportage met een overzicht van de situatie per land, en een indeling in 3 beleidsstijlen, een bespreking van verschillen in beleidsstijlen en achtergronden daarvan, en een vergelijking met de Nederlandse situatie en enkele mogelijke lessen en aandachtspunten voor Nederland.

De Rijksoverheid heeft het Stratix rapport hier gepubliceerd.

Via deze link vindt u ons nieuwsbericht.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2021-06-28T14:28:46+00:00
Menu