Strategisch marktonderzoek

Strategisch marktonderzoek2023-01-02T11:11:15+00:00

Strategisch marktonderzoek

De telecommarkt en in bredere zin de ICT-sector is onderhevig aan snelle technologische ontwikkelingen en constant wijzigende wetgeving. Voor het voeren van effectief strategisch beleid in deze snel veranderende markt kunnen wij u voorzien van de laatste inzichten aan de hand van onderbouwde marktgegevens.

Hoe komt u aan de onderbouwde gegevens om uw strategisch beleid uit te stippelen?

Strategisch marktonderzoek kan u daarbij helpen. Stratix heeft een actueel beeld van de telecommarkt en aanverwante sectoren. Al 25 jaar verzamelen, analyseren en interpreteren wij marktgegevens en voeren we kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken uit voor bedrijven en overheden. Ons wordt onder andere gebruikt ter ondersteuning van strategische besluitvorming, market intelligence en beleidsvorming. Het type opdrachten dat we op dit gebied uitvoeren zijn:

  • Marktstudies en -analyse van technologische trends en ontwikkelingen op het gebied van elektronische communicatie
  • Haalbaarheidsstudies naar de technische en financiële implicaties van een voorgenomen marktpropositie of business case
  • Benchmarkstudies en marktscans naar de proposities en verdienmodellen van concurrerende marktpartijen

Wij zijn volledig onafhankelijk en leveren altijd maatwerk, zodat onderzoeksresultaten volledig zijn afgestemd op uw specifieke behoefte.

marktonderzoek

Neem voor informatie contact op met

RUDOLF VAN DER BERG
Partner
+31 35 622 20 20
rudolf.vanderberg@stratix.nl

Menu