Expertise inhuren

Expertise inhuren2024-01-25T12:18:59+00:00

Expertise inhuren

Komt uw organisatie in aanraking met een complex telecomvraagstuk? Staat u bijvoorbeeld voor de uitdaging om:

  • een nieuwe generatie netwerk te ontwerpen?
  • een nieuwe vaste of mobiele communicatie-infrastructuur aan te leggen?
  • nieuwe diensten te ontwikkelen binnen uw bestaande netwerken met nieuwe telecom of ICT technologie zoals het Internet of Things of smart grid technologie?

De kennis om deze vraagstukken op te lossen is vaak niet in huis aanwezig. Stratix consultants kunnen u in het hele traject bijstaan, optreden als kritische vriend of juist alleen helpen de basis neer te zetten waarna uw organisatie het plan zelf verder uitwerkt.

Werkelijk perspectief vanuit alle invalshoeken

U bent thuis in het vakgebied, maar bent niet zeker of u alle aspecten van het telecom vraagstuk overziet? U bezit de kennis wel, maar de tijd ontbreekt?

Onze specialisten hebben hun ervaring opgedaan in zowel de vraag-  als de aanbodzijde van de telecommarkt en kennen daardoor beide perspectieven. Naast de gedegen technische kennis die onze consultants in hun universitaire opleiding en daarna in de praktijk hebben opgedaan, zijn strategische (business) planning en beleidsvorming belangrijke expertises waarover onze consultants beschikken. Die combinatie van kennis van techniek, financiering, regelgeving en organisatie kunnen uw organisatie of project snel naar een hoger plan brengen. Wij gebruiken beproefde modellen om een systematische aanpak te garanderen.

Second opinion op uw plannen op telecom gebied

U heeft een onderzoek laten uitvoeren en uw opdrachtgevers vragen om een second opinion op de onderzoeksresultaten? Stratix experts kunnen u helpen uw projectvoorstel aan te scherpen door het uitvoeren van een second opinion. De uitdaging om de essentie boven water krijgen in begrijpelijke taal en inzichtelijk te maken welke stappen nodig zijn, gaan we graag aan.

Expert opinion bij geschillen op telecom gebied

U heeft een aanbesteding gedaan en de implementatie loopt stroef en u wilt weten of u verder moet gaan? U bent verwikkeld in een rechtszaak waarin telecom een rol speelt en u heeft behoefte aan technisch advies in begrijpelijke taal?

Stratix levert als onafhankelijk adviesbureau expertise bij geschillen. Zowel in de vorm van bemiddeling, als in het afleggen van verklaringen als getuige-deskundige in rechtszaken. Wij geven verklaringen aan rechters en toezichthouders in begrijpelijke taal over (bedrijfs)economische- en marktaspecten en de technologische werking van IT, elektronische communicatienetten en media.

Onafhankelijk advies en uw belang

Ik heb een telecom adviesvraag, maar hoe weet ik zeker dat de consultant mij niet in een vooraf bepaalde richting “duwt”? Is er geen sprake van belangenverstrengeling?

Stratix is een onafhankelijk adviesbureau, niet gelieerd aan leveranciers of louter geïnteresseerd in één techniek.  Wij handelen en adviseren in het belang van de klant.  Vaak zijn we kritisch en we praten onze opdrachtgevers niet naar de mond. Soms zal een advies anders uitvallen dan vooraf verwacht. In zo’n geval geven we tijdig een signaal af en zullen we samen met u een strategie bespreken op basis van de beschikbare informatie: met een frisse blik en altijd oplossingsgericht.

Garantie op een succesvol project

Een consultant inhuren? Dat is toch duur en tijdrovend? Krijg ik wel waar voor mijn geld?

Als u een consultant van Stratix inhuurt heeft u de zekerheid dat onze consultant er alles aan zal doen om een project succesvol af te ronden. De continuïteit van uw project kunnen wij waarborgen door de flexibele inzet van andere Stratix consultants. de specialist die u inhuurt heeft bovendien altijd toegang tot de specialistische kennis van collega’s. Zo heeft u niet de kennis van één consultant, maar die van een heel bureau tot uw beschikking. De eindverantwoordelijkheid en kwaliteitsborging ligt altijd bij één van de partners binnen ons bureau. Een externe specialist inhuren zorgt voor tijdwinst: meteen de juiste kennis in huis en aan de slag!

Expertise

Neem voor informatie contact op met

PAUL BRAND
Partner
+31 35 622 20 20
paul.brand@stratix.nl

Menu