Indoor dekking op de campus

Indoor dekking op de campus

oktober 2018 – januari 2019  

Opdrachtgever: SURFnet

Strategische opties voor het verbeteren van inpandige mobiele connectiviteit

Voor het verbeteren van de inpandige mobiele connectiviteit en in bredere context het verbeteren van het inpandige gebruik van data- en communicatiediensten, heeft SURFnet aan Stratix gevraagd om de verschillende opties in kaart te brengen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar sec mobiele oplossingen, maar in bredere zin ook naar mogelijke alternatieven die het inpandige mobiele connectiviteitsprobleem bij instellingen kan oplossen.

Onderzoeksvraag

SURFnet vroeg Stratix om de mogelijke proposities, uitdagingen en rollen voor SURFnet rond de inpandige connectiviteitsproblematiek op de campus helderder te krijgen. In het kort, wat zijn de opties en kan er per optie antwoord gegeven worden op vragen als: mag het, kan het, en schaalt het? Hierbij is het uiteindelijk belangrijk om één of meer toekomstperspectieven helder te krijgen maar ook mogelijke zijpaden en valkuilen. Daarbij zijn zaken als frequentiebeleid, dienstenportfolio’s, demarcatiepunten, en de technologieontwikkeling van small cell architecturen belangrijk, maar ook een visie op wat de wensen en knelpunten zijn van potentiële klanten (onderwijsinstellingen) en aanbieders (operators, fabrikanten, integrators etc.).

Aanpak

De volgende aanpak is hierbij gevolgd:

  • Quickscan: er zijn een aantal verkennende inventarisaties uitgevoerd naar state of the art oplossingen op het gebied van inpandige mobiele connectiviteit, verschillende DAS en small cell architecturen, en trends in business modellen.
  • Stakeholder onderzoek: interviews met een operator, een integrator en een instelling die inpandige connectiviteit via een multi operator DAS heeft gerealiseerd.
  • Enquête instellingen: er werd met behulp van  WAU?! een online enquête opgezet voor leden van de SURFnet Network Expert Group mailinglijst, waarmee de huidige situatie, achtergronden, knelpunten en toekomstwensen van inpandige connectiviteit bij verschillende onderzoeks- en onderwijsinstellingen in kaart gebracht is.
  • Workshop: aan de hand van een interactieve workshop werden de tussenresultaten met SURFnet besproken en bediscussieerd. Resultaten van deze workshop dienden als input voor de volgende fasen.
  • Definiëren opties voor korte en lange termijn: in deze fase werden een aantal toekomstscenario’s en dillema’s hierin geschetst, en verschillende relevante aspecten in kaart gebracht. Aan de hand hiervan werden een aantal strategische opties voor SURFnet geschetst, en mogelijke diensten en acties voor SURFnet voor lange en korte termijn gedefinieerd,

Resultaat

Gedurende het project werd een rapport opgesteld, waarbij tussenresultaten werden besproken. Het rapport geeft een beeld van de problematiek vanuit Gebruikersperspectief (campusconnectiviteit nu en straks), Technologische Perspectief (architecturen en keuzes) en Dienstenperspectief (commerciële modellen en rolverdelingen). Vervolgens schetst het rapport een aantal toekomstperspectieven en geeft een aantal strategische opties voor SURFnet en een aantal opties voor de rollen die SURFnet daarbij kan spelen.

Download het rapport over indoor dekking op de campus hier.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2019-07-04T12:46:48+00:00
Menu