Agentschap Telecom publiceert Stratix rapport Dynamic Spectrum Management & Sharing

Agentschap Telecom publiceert Stratix rapport Dynamic Spectrum Management & Sharing

Met het oog op de toenemende drukte in het radiospectrum vroeg Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan Stratix om een onderzoek uit te voeren naar het dynamisch delen van het spectrum. Stratix onderzocht hierbij welke concepten veelbelovend zijn voor concrete toepassingen, binnen welke frequentiebanden dit zou kunnen en welke randvoorwaarden hierbij nodig zijn. Uitgangspunt was het vaststellen van potentiële pilots.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen november 2020 en juli 2021 en resulteerde in een rapportage met daarin de huidige staat van bekende technieken, manieren van spectrum delen en andere aspecten die van belang zijn bij het implementeren van (een manier van) dynamisch spectrum delen. Daarnaast geeft het rapport aanbevelingen met betrekking tot het organiseren van pilots op het gebied van Dynamic Spectrum Sharing.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek nodigt Agentschap Telecom gebruikers en marktpartijen uit om met voorstellen voor dynamisch spectrumgebruik te komen. Het Agentschap gaat in de komende periode met geïnteresseerde partijen gezamenlijk aan de slag om dynamisch delen van frequentieruimte verder vorm te geven.

Dergelijke initiatieven passen ook bij een trend in de Europese frequentiebeleidsontwikkelingen met steeds meer aandacht voor co-existentie van verschillende gebruikers van dezelfde frequentiebanden. Zo worden in de in afgelopen juni gefinaliseerde  RSPG opinion on spectrum sharing lidstaten opgeroepen om ‘proof of concepts’ rond spectrum sharing te ontwikkelen. Een breed aantal organisaties variërend van operators, MVNO (virtuele mobiele operators die diensten aanbieden over netwerken van andere operators), de PMSE sector (draadloze microfoons en dergelijke) maar ook bedrijfsgebruikers zoals de Nederlandse BTG hebben input geleverd op de draft opinion toen deze eerder dit jaar ter consultatie werd aangeboden.

Voor meer informatie over het Stratix rapport “Dynamic Spectrum Management & Sharing” in opdracht van Agentschap Telecom, zie:

Het rapport is ook te downloaden op de Stratix site.

Beleidsonderzoek

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2021-10-12T10:26:34+00:00
Menu