Beleidsonderzoek

Beleidsonderzoek2023-01-02T11:08:18+00:00

Techniek bepaalt beleid of andersom?

U bent beleidsmaker en wil weten wat het effect van techniek en nieuwe technologie op beleid is (en soms andersom). Of het effect van beleid en techniek op de markt – zowel voor de verschillende type marktpartijen als de marktordening. Onze aanpak kenmerkt zich door een gedegen technische kennis met kennis van wet- en regelgeving, eindgebruikers, bedrijfsleven en politiek en een dosis onafhankelijkheid. Opdrachtgevers gaan naar Stratix voor het laten uitvoeren van beleidsonderzoek rondom nieuwe technologische ontwikkelingen en toepassingen voor kritische infrastructuren zoals de energievoorziening, de digitale infrastructuur en communicatienetwerken.

Wat is succesvol beleid rondom nieuwe technologie?

Het is een combinatie van harde en zachte factoren die het succes van beleid rondom nieuwe technologie bepalen. De kennis van de techniek moet vaak diepgaander zijn dan op eerste gezicht nodig lijkt te zijn voor beleid. Wie had bijvoorbeeld ooit gedacht dat de Nederlands toppositie voor de locatie van datacenters mede bepaald werd door de Ethernet standaard? Als gevolg van die  standaard kunnen de (goedkoopste) Ethernet glasvezelverbindingen in datacenters maar 10km overbruggen. Het clusteren van datacenters is daardoor financieel aantrekkelijk. Het zaadje voor de cluster in Nederland zat weer in de sociale skills van een groep Nederlandse Internetpioniers waardoor iedereen die in Europa begin jaren 90 met Internet pionierde in ieder geval naar Nederland wilde. En zij konden dat weer doen door nationalistisch technologiebeleid van ons omringende landen, die niets zagen in het “Amerikaanse” Internet. Het Nederlandse beleid was techniek neutraal en maakte het daarmee mogelijk Internet toe te passen in Nederland. Hierdoor is voor Nederland als locatie voor datacenters een netwerkeffect ontstaan, dat nog steeds een positief effect heeft op de Nederlandse economie. Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat succesvol beleid techniek, bedrijfsleven, eindgebruikers en politiek bij elkaar brengt in plaats van tegen elkaar uitspeelt.

Hoe beleidsonderzoek in samenspel met de markt en eindgebruikers vorm te geven?

Beleidsonderzoek gaat verder dan alleen een rapport en een presentatie. De interacties met marktpartijen zorgen ervoor dat de “geesten rijp worden” voor de beslissingen die volgen uit het onderzoek. Beleidsonderzoek is daarmee een belangrijke stap om consensus te krijgen. Welke vorm en interacties met marktpartijen en eindgebruikers passen bij het onderzoek, bepaalt Stratix samen met u op basis van uw onderzoeksvraag. Denk hierbij aan scenario sessies, brainstorm workshops, marktconsultaties, online vragenlijsten en/of (diepte) interviews.

Voorbeeld: innovatief beleidsonderzoek door inzet van Tweakers.net gebruikers

Stratix verzorgt ook innovatieve vormen van beleidsonderzoek. Zo wilde het Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, een onderzoek naar hoe consumenten zich voorbereiden op uitval van communicatie door stroomuitval. De standaard manier om dit te onderzoeken is een enquête. Echter voor een specialistisch onderwerp als dit, is de kans groot dat 95% van de respondenten van het onderwerp geen kaas gegeten heeft. Stratix stelde voor om de gebruikers van Tweakers.net in te schakelen. Deze gebruikers zijn goed geïnformeerd over het onderwerp en kunnen ook nog verrassende inzichten leveren. Alhoewel het resultaat  statistisch niet representatief is voor de Nederlander, is het wel mogelijk om van hen te leren wat eenvoudige manieren zijn voor de gemiddelde Nederlander om zichzelf voor te bereiden.

Hoe de brug tussen theorie en praktijk te slaan in beleidsonderzoek?

Vanuit haar historie onderhoudt Stratix goede contacten met de academische wereld. De brug leggen tussen praktijk en wetenschappelijk onderzoek samen met vooraanstaande academici, is voor Stratix een tweede natuur. Recent hebben we samengewerkt met academici van de universiteiten van Cambridge en Madrid voor de opdracht “Onderzoek investeringen in netwerkverdichting” door de komst van 5G in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Meer weten over hoe we voorstellen uw beleidsvraagstukken te onderzoeken? Schroom dan niet om contact op te nemen met Rudolf van den Berg. Met enthousiasme zal hij u voorzien van een onafhankelijke kijk op uw vraag en een eerlijk antwoord over een mogelijke aanpak.

Beleidsonderzoek

Neem voor informatie contact op met

RUDOLF VAN DER BERG
Partner
+31 35 622 20 20
rudolf.vanderberg@stratix.nl

Menu