Heruitgifte 2100 MHz vergunningen

Onderzoek tijdstip heruitgifte 2100 MHz vergunningen

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan Stratix gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de voor- en nadelen van het uitstellen van de verdeling van de 2100 MHz band.

In januari 2017 lopen de huidige vergunningen voor de frequenties in de 2100 MHz band af. Deze frequenties worden momenteel gebruikt voor mobiele communicatiediensten op basis van UMTS. In de Strategische Nota Mobiele Communicatie (2010) werd aangegeven dat deze frequenties “in beginsel” in 2015 opnieuw zouden worden verdeeld, zodat de vergunningen in januari 2017 in kunnen gaan. Er zijn nu echter aanwijzingen dat een uitstel van deze verdeling (en daaraan gekoppeld een verlenging van de huidige vergunningen) wellicht gunstiger zou zijn voor de concurrentie in de mobiele markt.

In een eerder stadium heeft het Ministerie van Economische Zaken op dit vlak twee, enigszins strijdige adviezen ontvangen: Aetha Consulting concludeerde dat er geen aanleiding was om de verdeling uit te stellen, terwijl de ACM juist adviseerde om te overwegen de verdeling met enkele jaren uit te stellen.

De belangrijkste conclusies van het Stratix onderzoek waren:

  • Dat de beschikbaarheid van apparatuur geen beperking meer lijkt te zullen vormen voor uitrol van LTE in de 2100 MHz band. Vanaf 2016 of 2017 zal ook een overstap naar LTE Release 12 (LTE-Advanced) in de 2100 MHz band technologisch gezien mogelijk zijn.
  • Dat een combinatie van uitgifte van de 2100 MHz band met uitgifte van 700 MHz spectrum weinig invloed zal hebben op de marktverhoudingen, vergeleken met twee losse uitgiftemomenten. De twee recente nieuwkomers Tele2 en ZUM beschikken al over hoog spectrum. Een complete nieuwkomer is niet te verwachten en zou in eerste instantie vooral behoeft hebben aan laag spectrum
  • Dat de waarde van een 2100 MHz vergunning voor de (drie) zittende partijen het grootst is, doordat deze partijen het huidige 2100 MHz spectrum inzetten voor UMTS. De (grote aantallen) klanten die momenteel UMTS gebruiken zouden bij verlies van spectrum naar een andere technologie en/of een andere band gemigreerd moeten worden.
  • Dat uitstel van de herverdeling de uitkomst naar verwachting niet wezenlijk zal beïnvloeden. Bij uitstel van twee tot drie jaar zullen de marktverhoudingen niet dusdanig wijzigen dat een nieuwkomer meer waarde uit het 2100 MHz spectrum kan halen dan een zittende partij. Een uitgifte per 2017 geeft daarentegen in een vroeg stadium zekerheid voor de zittende spelers, waardoor er meer investeringsbereidheid zal zijn, en er wellicht (iets) eerder wordt overgegaan op investeringen in LTE-2100.
Download rapport

Neem voor informatie contact op met

PAUL BRAND
Partner
+31 35 622 20 20
paul.brand@stratix.nl

2021-07-13T12:20:49+00:00
Menu