Aanbesteding begeleiden

Aanbesteding begeleiden2022-10-19T11:36:06+00:00

Aanbesteding begeleiden

Het aanbesteden van specialistische ICT infrastructuur, zoals carrier grade telecom apparatuur, supercomputers (HPC of grid computing) en dataverbindingen (dark fiber en managed ethernet) vraagt om een goede kennis van de markt, een effectieve vertaling van behoefte naar functionele uitvraag en bekend zijn met innovatiegerichte inkoopprocedures en methodieken. Door onze telecom en IT expertise, in combinatie met onze aanbestedingskennis en -ervaring zijn wij bekend met de valkuilen en de mogelijkheden.

Of het nu gaat om het formuleren van uw inkoopstrategie, hulp bij het opstellen van uw programma van eisen of begeleiding bij de uitvoering van uw aanbestedingsprocedure. In alle stadia van een aanbesteding- of inkoopstraject kunnen wij onze meerwaarde laten gelden, door op te treden als technisch sparringspartner én aanbestedingsadviseur, en u helpen het beste uit de markt te halen.  

Hoe uw vraag scherp te definiëren die marktpartijen uitnodigt een stap verder te zetten?

Bij de verwerving van innovatieve en complexe ICT-infrastructuren is het lastig om op voorhand een zo compleet mogelijk beeld te hebben van de stand der techniek en hun verschillende aanbieders. Om beter grip te krijgen op de werking van complexe technologieën en inzicht te verkrijgen in de technologie roadmaps van leveranciers, is interactie met aanbieders over hun oplossingen gewenst. Het doorlopen van een innovatieve aanbestedingsprocedure stelt u in staat om gedurende uw aanbestedingstraject in gesprek te treden met leveranciers over hun oplossingen, zodat u tot een effectieve uitvraag komt en leveranciers tegelijkertijd maximaal uitdaagt om innovatieve oplossingen aan te dragen.

Use case: aanbesteding nieuwe netwerklagen voor SURFnet8

Om te kunnen blijven voldoen aan de behoefte van haar gebruikers werkt SURFnet continue aan het verbeteren van de netwerkconnectiviteit voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Voor de doorontwikkeling van het vaste netwerk naar een open en programmeerbaar netwerk dat hoge betrouwbaarheid, continuïteit en flexibiliteit biedt heeft SURFnet in 2016/2017 twee nieuwe netwerklagen aanbesteedt. Een nieuwe optische transportlaag moet zorgen voor zeer hoge transportcapaciteiten en een nieuwe switching en routing laag voor het flexibel kunnen leveren van huidige en toekomstige netwerkdiensten en functionaliteiten. Stratix heeft SURFnet bijgestaan als technisch sparringpartner en aanbestedingsadviseur en was betrokken vanaf de marktconsultatie tot de gunning van de tenders.

Gezien de hoge mate van innovatieve technologieën en functionaliteiten die aan de routing en switching apparatuur voor de nieuwe service laag werden gesteld, was het voor SURFnet gewenst om met leveranciers in gesprek te treden over hun oplossingen. Door gebruik te maken van de concurrentiegerichte dialoogprocedure kon SURFnet toetsen of de oplossingen van leveranciers voldoende aansloten bij de beoogde huidige en toekomstige netwerkbehoeften van SURFnet en kon er optimaal gebruik worden gemaakt van de technologische innovaties in de markt. Samen met de netwerkexperts van SURFnet heeft Stratix de aanbestedingsstrategie uitgewerkt en de dialoogprocedure zorgvuldig en succesvol uitgevoerd. De bouw van het nieuwe SURFnet8 netwerk is ondertussen volop in gang en verwacht wordt dat de gehele implementatie eind 2020 is afgerond.

Stratix is netwerkspecialist én aanbestedingsdeskundige

Bent u toe aan het vernieuwen of vervangen van uw bestaande netwerkinfrastructuur of onderdelen daarvan en hebt u behoefte aan een adviseur die met u mee kan denken over de technische mogelijkheden en deze ook weet te vertalen in een functionele uitvraag? Wij gaan graag met u in gesprek en kunnen u helpen als technische evenknie bij het scherper krijgen van uw connectiviteitsbehoefte, opsteller zijn van uw programma van eisen en wensen, deelnemen als onafhankelijk expert bij het beoordelen van inschrijvingen of optreden als kritische vriend bij het reviewen van uw aanbestedingsdocumenten. Met inachtneming van de aanwezige kennis en kunde binnen uw eigen organisatie verkennen we graag met u de mogelijkheden.

aanbesteding

Neem voor informatie contact op met

MARK JACOBS
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
mark.jacobs@stratix.nl

Menu