Trends en opties rond efficiënter gebruik van spectrum

Trends en opties rond efficienter gebruik van spectrum

oktober 2012 – maart 2013

Opdrachtgever: SURFnet

De vraag naar breedbandige draadloze toegang tot datadiensten neemt steeds verder toe, en voor de SURFnet instellingen is het van belang nu en in de toekomst steeds betere vormen van draadloze toegang te kunnen bieden. Hierbij blijkt dat er een gat zit tussen de Wi-Fi netwerken zoals deze door instellingen zijn ingericht voor (voornamelijk) indoor gebruik, en de huidige (operator) LTE netwerken voor landelijke dekking: bijvoorbeeld daar waar op campussen Wi-Fi onvoldoende dekking kan bieden, maar gebruik van LTE ook niet voor de hand ligt.

In dat verband heeft Stratix in opdracht van SURFnet een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het efficiënter inzetten van spectrum en de mogelijkheden die dit biedt voor hoger onderwijs en onderzoek. Alternatieve vormen van spectrumgebruik openen namelijk mogelijkheden voor de bij SURFnet aangesloten instellingen om het gat tussen Wi-Fi (vooral voor binnen de gebouwen) en de mobiele netwerken (overal beschikbaar, maar relatief duur in het gebruik) te dichten.

Zo zou het “gat” tussen Wi-Fi en LTE opgevuld kunnen worden door het aanbieden van campus-brede draadloze toegang door gebruik te maken van “lage” frequenties (onder 1 GHz), maar die frequenties zijn niet zonder meer beschikbaar.

Door middel van een markt- en technologieverkenning heeft Stratix de belangrijkste spelers en technologische ontwikkelingen op het gebied van radiospectrum in Nederland en daarbuiten in kaart gebracht.

Hierbij is onderzocht welke trends in regelgeving en technologie het in de toekomst mogelijk maken om dergelijke frequenties toch in te zetten, zonder daarmee de primaire vergunninghouder te storen. Ook is gekeken naar pilots elders in de wereld, waar wordt aangetoond dat het mogelijk is om met name frequenties in de TV band te gebruiken, daar waar deze niet voor de TV uitzendingen gebruikt zijn ( “TV white spaces”).

Voor SURFnet zijn er een aantal opties, waarbij bijvoorbeeld inrichting van een “Proof of Concept” in de vorm van draadloze netwerktoegang op een campus voor de hand ligt. Op deze manier kan aangetoond worden dat (ook) in Nederland secundair of gedeeld gebruik onder de juiste voorwaarden mogelijk is. Tevens kan een Proof of Concept helpen om de standaardisatie, de ontwikkeling van apparatuur, en de ontwikkeling van geschikte regelgeving te versnellen.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2019-11-26T10:32:01+00:00
Menu