Aanbesteding Firewall Lucas Onderwijs

Assistentie bij Aanbesteding Firewall

maart – oktober 2018 

Opdrachtgever: Inkopenvoor en Lucas Onderwijs

Onderzoeksvraag

Lucas Onderwijs is een stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Lucas Onderwijs neemt deel in Glaslokaal, een lokale non-profit glasvezelprovider. Via deze organisatie regelt Lucas Onderwijs onder andere zijn internettoegang. Lucas Onderwijs maakt nu gebruik van een firewall die als dienst wordt afgenomen. Deze dienst stopt binnenkort en zal binnen afzienbare tijd vervangen moeten worden door een voorziening die aansluit bij de behoeften van Lucas Onderwijs en voldoende flexibel en robuust is om toekomstige ontwikkelingen te accommoderen. Lucas Onderwijs vroeg Inkopenvoor om de aanbesteding procedureel te ondersteunen. Stratix is door deze partijen gevraagd voor technisch advies.

Aanpak

Stratix heeft de door Lucas Onderwijs en Inkopenvoor gemaakte draft PvE en andere relevante aanbestedingsdocumentatie gereviewd en suggesties voor verbetering gedaan die grotendeels zijn overgenomen. Daarnaast is Stratix betrokken geweest bij het maken van 2 nota’s van inlichtingen, het (technisch) modereren van de presentaties van 6 inschrijvers en het beoordelen van de inschrijvingen.

Resultaat

De aanbesteding is succesvol afgerond.

Complexiteit

Onderwijsorganisaties kennen door hun aard meestal een complex samenstel van historie en expertiseniveaus. Ook wordt onderwijs als afnemer door aanbieders van telecomoplossing vaak onderschat qua complexiteit en benodigde capaciteit. Bij deze aanbesteding waren er 6 inschrijvingen waarbij de overall kwaliteit van een aantal inschrijvingen vergelijkbaar was waardoor een goed beoordelingsproces en het secuur doorlopen daarvan, en kennis van technologie, markt en wensen en mogelijkheden van de klant belangrijk waren. Klant, Inkopenvoor en Stratix bleken bij dit traject een goed team van verschillende expertises dat elkaar op een prettige manier aanvulde en uitdaagde.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2019-07-04T13:00:23+00:00
Menu