Min EZK publiceert Stratix rapport over de PAMR-frequentieband

Min EZK publiceert Stratix rapport over de PAMR-frequentieband

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vroeg Stratix om een onderzoek uit te voeren naar vergunningsduur in de 450 – 470 MHz-frequentieband. De verleende vergunningen lopen in november 2024 af.

Lees het Stratix rapport hier.

Het ministerie van EZK is van plan om de vergunning gedeeltelijk verlengbaar te maken tot en met 1 juli 2035.

Lees hier meer over het voornemen en de consultatie.

Beleidsonderzoek

Neem voor informatie contact op met

PAUL BRAND
Partner
+31 35 622 20 20
paul.brand@stratix.nl

2022-04-08T10:04:21+00:00
Menu