Stratix inventariseert internationale beleidskeuzes draadloze microfoons

Stratix inventariseert internationale beleidskeuzes draadloze microfoons voor EZK

De Programme Making en Special Events sector (PMSE) houdt zich bezig met draadloze microfoons, intercoms, reportagezenders en allerlei andere audiovisuele middelen en elektronica voor televisie, theater en evenementen. Stratix voerde voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een inventarisatie uit van het PMSE beleid van een aantal kenmerkende Europese landen, onder andere met het oog op eventuele compensatie voor PMSE gebruikers of eventuele aan de gebruikers geboden alternatieven.

Historisch gezien maakte de sector lange tijd voornamelijk gebruik van bedrade apparatuur. Dit veranderde pas eind jaren 90; de toegenomen miniaturisatie maakte het mogelijk om te werken met draadloze zenders en de zogenaamde in-ear monitors (oortjes) om het geluid te horen. Het gebruiksgemak van deze apparatuur heeft tot gevolg dat er tientallen zo niet honderden draadloze verbindingen op relatief korte afstand van elkaar actief kunnen zijn. De apparatuur maakte tot voor kort gebruik van zogenaamde ‘white spaces’ tussen TV kanalen maar door digitalisering en herindeling van spectrum zijn deze white spaces niet meer bruikbaar en wordt dit spectrum toegewezen aan andere (groot)gebruikers, met name de mobiele operators. Tussen Europese landen zijn hierbij verschillen in beleid ten aanzien van de PMSE gebruikers.

De 700 MHz band is per 1 januari 2020 vrijgemaakt voor de introductie van 5G in Nederland. Onder de voormalige gebruikers van het frequentiegebied tussen 694-790 MHz is ook de PMSE sector, die deze frequenties gebruikte voor draadloze microfoons en in-ear monitoring. Sinds het besluit op de World Radio Conference 2012 om deze band te gaan herbestemmen wordt hierover met de PMSE sector gesproken. Naar aanleiding van de herbestemming is nu in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Stratix internationaal onderzoek gedaan naar de omgang van landelijke overheden met de herbestemming van de 700 MHz en eventuele aanvullende maatregelen die zij namen ten aanzien van audio PMSE gebruik. Twintig landen zijn onderzocht en de meest interessante maatregelen zijn uitgezocht. Het gaat om ingrepen in de licentie-structuur, extra coördinatie van het gebruik en nieuw spectrum. Aan de hand van de samenhang in de maatregelen zijn de landen ingedeeld in beleidsstijlen, van actief ingrijpen tot een passieve stijl waarin de sector de ruimte krijgt.

Nederland valt meer in de laatste categorie landen. De internationale vergelijking van de omgang met herbestemming levert voor Nederland enkele mogelijke aanknopingspunten op voor eventueel toekomstig beleid ten aanzien van de PMSE sector, zoals het aanbieden van spectrum in medegebruik, het lokaal of regionaal veilen van spectrum voor bepaalde PMSE toepassingen of eventueel het maken van onderscheid tussen typen gebruikers. De specifieke omstandigheden die in andere landen aanleiding waren voor een financiële tegemoetkoming, zoals herbestemming van vergunning gebonden spectrum voordat lopende licenties zijn beëindigd, beloften over gebruiksduur die niet kunnen worden nagekomen, niet tijdige informatievoorziening met het oog op afschrijving van en investeringen in PMSE apparatuur of het beschermen van een onevenredig zwaar getroffen cultuur-sector, zijn voor zover binnen deze inventarisatie kan worden vastgesteld, in Nederland niet aangetroffen.

Het Stratix rapport is onlangs door het ministerie gepubliceerd.

Lees hier meer over het onderzoek.

Expertise

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2021-06-28T14:43:43+00:00
Menu