Rudolf van der Berg2023-01-02T09:33:58+00:00

Rudolf van der Berg

“De implicaties van ontwikkelingen in de driehoek beleid, organisatie en techniek, daar ligt mijn interesse”

Sinds 2017 werk ik bij Stratix. Als Partner van Stratix met veel ervaring als projectleider zoek ik het antwoord bij de vraag van de klant. Mijn interesse ligt bij de combinatie van beleid, organisatie en techniek. Ik begrijp hoe de technische mogelijkheden, het businessmodel beïnvloeden en daarmee de beleidsopties van de overheid (en andersom). Als Bestuurskundige met specialisatie Informatiekunde kom ik vanuit de beleidshoek met daarbij een passie voor organisatie en techniek. Ik kan het misschien niet maken, maar ik kan het wel begrijpen en toepassen. Of het nu een project is waarbij de overheid wil weten wat nieuwe techniek voor beleid betekent, of wat het toekomstig beleid moet zijn om bepaalde doelen te halen, of hoe techniek en beleid in praktijk te brengen voor een organisatie, ik zie het altijd als een leuke uitdaging.

Opdrachtgevers vragen mij wat 5G, draadloze microfoons of nieuwe mobiele standaarden voor M2M betekenen voor hun beleid of voor hun organisatie. Ze zetten me in om scenario’s op te stellen voor de toekomst van datacenters of digitale infrastructuur in hun regio. Of ze willen weten hoe kwetsbaar de burger is voor uitval van stroom of communicatie. Ook onderzoek ik governance structuren voor interregionale organisaties. Voor onderwerpen zoals slimme steden, het Internet of Things, breedbandnetwerken, innovatiebeleid, justitieel aftappen en bewaarplicht, internationale vergelijkingen, internet exchange en interconnectie, nummerbeleid en concurrentie voer ik als projectleider second opinions, expert opinions, beleidsstudies en benchmark studies uit. Mijn werkstijl kenmerkt zich vaak door een originele aanpak die meerwaarde biedt in kader van de opdracht. Voor een onderzoek voor het Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, hebben we bijvoorbeeld via Tweakers.net een enquête uitgezet hoe technisch onderlegde gebruikers zich voorbereiden op uitval van stroom of communicatie, hierdoor kregen we goede inhoudelijke reacties en ontstond een mooie discussie.

“Kritisch en door brede ervaring altijd gericht op werkbare oplossingen” 

De brede kennis van overheid, bedrijfsleven en techniek heb ik opgedaan in een internationale carrière in zowel overheid als bedrijfsleven. Deze ervaring zet ik nu voor mijn advieswerk in. Ik begon na mijn studie Bestuurskunde bij de toen nog in oprichting zijnde Nederlands-Duitse Internet Exchange, een internationale samenwerking om snel Internet naar de Euregio te brengen. Hierna werkte ik 5 jaar bij het Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom, eerst als beleidsmedewerker Veiligheid (vooral aftappen, bewaarplicht, maar ook cybersecurity) en daarna bij de afdeling Strategie (Kenniswijk, een detachering bij de OESO in Parijs ten aanzien van breedbandbeleid en de eerste analyses rond netneutraliteit en open data). Hierna heb ik bij Logica het bedrijfsleven ontdekt, onder andere rond Internet of Things, leiding geven aan het implementeren van een wiki binnen Logica, de splitsing van de energiemarkt en M2M-communicatie. Trots ben ik op het feit dat ik kon aantonen dat het probleem van een bedrijf, zijn oorzaak vond in beleid, wat mede op basis van dat onderzoek door het ministerie gewijzigd werd.

Vanuit de OESO in Parijs werd met belangstelling naar het onderzoek naar M2M communicatie gekeken en kreeg ik de uitnodiging om een discussie-paper te schrijven. Dit paper was de basis om me een functie aan te bieden in Parijs. Hier heb ik bijna 5 jaar gewerkt aan een veelheid van beleidsonderwerpen rond telecom, ICT en innovatiebeleid. Bijvoorbeeld breedbandpenetratie, Internet of Things, Security, Interconnectie, Big Data en ook bijdragen mogen leveren aan het digitale componenten beleid van andere OESO afdelingen, zoals die rond innovatie en taxatie van (digitale) internationale bedrijven. Na de OESO heb ik bij Tele2 Nederland als regulatory affairs manager gewerkt aan een veelheid van onderwerpen met betrekking tot roaming, graven, consumentenbeleid, toegang, nummerportabiliteit en zat ik namens Tele2 in het bestuur van de Vereniging COIN – een samenwerking van Nederlandse aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken.

“Nieuwshonger”

Met plezier spreek ik op congressen en presenteer ik regelmatig voor een groter publiek. Uitdagingen vanuit meerdere invalshoeken belichten en daarmee de discussie aanwakkeren doe ik graag. Van de toehoorders krijg ik vaak terug dat mijn presentatie ze op nieuwe gedachten heeft gebracht.

Privé ben ik echtgenoot en vader, help ik als leesvader op school en loop ik hard. Ik heb ‘nieuwshonger’ en volg alle media die op mijn vakgebied publiceren en ook een veelheid aan onderwerpen daarbuiten. Ik ben een bevlogen twitteraar.

rudolf van der berg

RUDOLF VAN DER BERG
Partner
+31 35 622 20 20
rudolf.vanderberg@stratix.nl

Menu