header

Contact Sietse van der Gaast

Cancel

Ir. Sietse van der Gaast is sinds 1994 werkzaam in de telecommunicatie. Als Senior Consultant bij Stratix werkt hij onder andere in diverse projecten op het gebied van vast en mobiel breedbandbeleid voor ministeries, provincies en gemeenten, en assisteert hij diverse Europese aanbestedingen van telecom glasvezelinfrastructuur voor overheids- en semi-overheidsorganisaties en private organisaties. Tevens levert hij technisch advies bij tal van ICT en applicatie-gerelateerde projecten in de publieke en private sector, rond bijvoorbeeld kwetsbaarheid van vaste en mobiele infrastructuur, interface modellering voor de Kilometerprijs architectuur en evolutietrajecten van coax naar glasvezel. Daarnaast deed hij advieswerk met betrekking tot de implicaties van het gebruik van bepaalde protocolstandaarden. Ook deed hij onderzoek naar definities en implicaties van net neutraliteit in brede zin, en publiceerde hij najaar 2010 een paper hierover op het CNRI congres in Brussel.

Voorheen werkte hij voor Bell Labs Research onder andere in diverse landelijke en Europese telecom en ICT onderzoeksprojecten, en als vertegenwoordiger van Alcatel-Lucent in standaardisatieorganisaties.

Zijn huidige werkgebieden omvatten onder meer maatschappelijke en markttechnische implicaties van breedbandinfrastructuren en applicaties die daarvan afhankelijk zijn, vraagbundeling en businessplanontwikkeling voor breedbandinitiatieven en netwerk- en applicatieprotocollen en netwerkarchitecturen, en projecten rond veiligheidsissues en kwetsbaarheid van netwerkinfrastructuren.

Sietse verzorgde jarenlang een vaste column in het maandblad Telecom Magazine.

gem_opsterland.png provzeeland.png recron.png esocietyplatform.png cogas.png