Hind Dekker-Abdulaziz2018-10-31T15:42:21+00:00

Hind Dekker-Abdulaziz

“Beleidsmakers helpen technische vraagstukken te begrijpen en op basis daarvan maatschappelijke problemen op te lossen.”

Ik heb mijn afstudeerscriptie in 2008 bij Stratix geschreven op het gebied van mededinging en mobiele telecommunicatie. Bij Stratix werk ik graag in projecten waarbij regelgeving, beleid en technologische ontwikkelingen bij elkaar komen. De uitdaging is dan om het effect van beleid op techniek en het effect van technologie op de maatschappij inzichtelijk te maken voor onze opdrachtgevers.

 “Mensen uit verschillende achtergronden elkaar laten begrijpen door de juiste vertaalslag te maken van techniek en beleid is wat mij  energie geeft”

Als consultant bij Stratix werk ik graag in projecten waarbij mensen uit verschillende achtergronden samen complexe technische vraagstukken moeten doorgronden. De uitdaging is om de juiste vertaalslag te maken zodat verschillende stakeholders elkaar begrijpen om het gewenste resultaat te bereiken.

“In mijn vrije tijd ben ik politicus”

Als ik niet bij Stratix aan het werk ben, ben ik politiek actief als raadslid in Utrecht. Dit geeft een extra dimensie aan mijn werk als adviseur. In veel overheidsopdrachten is er een politieke achtergrond of beleidsdoel dat bereikt moet worden. Als je dat snapt, dan kan je veel beter de opdrachtgever begrijpen.

Hind Dekker-Abdulaziz

HIND DEKKER-ABDULAZIZ
Associate consultant
+31 35 622 20 20
hind.abdulaziz@stratix.nl

Menu