Snel internet in buitengebied Noordelijk Flevoland

Snel internet in het buitengebied van Noordelijk Flevoland

Opdrachtgever: Provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder

Stratix voerde in opdracht van de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor snel internet in het landelijke gebied van Noordelijk Flevoland.

Aanleiding voor het onderzoek was een initiatief dat zich bij gemeente Noordoostpolder had gemeld met een concrete subsidieaanvraag ten behoeve van de realisatie van een draadloos breedbandnetwerk in het totale buitengebied van Noordelijk Flevoland. Hoewel de gemeente niet afwijzend stond tegenover het initiatief, wilde men eerst een beter beeld hebben van de verschillende technische en economische mogelijkheden voor het realiseren van snel internet in het buitengebied van Noordelijk Flevoland (Noordoostpolder en Urk).

De uitkomsten van het onderzoek toonden aan dat het voor marktpartijen mogelijk moest zijn om zonder overheidssteun een gezonde business case voor snel internet (en zelfs glasvezel) te maken voor het buitengebied van Noordelijk Flevoland. Het advies aan de gemeente was om die veronderstelling te toetsen in de markt door middel van een marktconsultatieprocedure.

Het onderzoeks- en adviesrapport is hieronder te downloaden.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2021-04-07T08:27:49+00:00
Menu