Marktconsultatie Snel Internet buitengebied Noordoostpolder

Marktconsultatie Snel Internet buitengebied Noordoostpolder

Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder

Stratix heeft de gemeente Noordoostpolder ondersteund bij het inrichten en uitvoeren van een marktconsultatie ten behoeve van snel internet in het buitengebied. De consultatie volgt op een voorstudie naar de mogelijkheden voor snel internet in het landelijke gebied van Noordelijk Flevoland.

De marktconsultatie had tot doel om concrete en bindende aanbiedingen van marktpartijen te verkrijgen voor de realisatie van snel internet in het buitengebied van de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Afhankelijk van de kwaliteit van de aanbiedingen, zou met één of meerdere partijen een voorwaardelijke overeenkomst worden gesloten voor deelname aan een door de gemeente georganiseerd en gefaciliteerd vraagbundelingsproces. de Marktconsultatie had een doorlooptijd van 4,5 maanden.

De concrete ondersteuning van Stratix bestond uit het opstellen van de oproep aan marktpartijen, bestaande uit een beschrijving van de eisen en voorwaarden aan de functionele oplossing en de inrichting van het voorstel. Daarnaast heeft Stratix de gemeente ondersteund bij onder meer het beantwoorden van vragen, het beoordelen van de voorstellen en het voeren van gesprekken met marktpartijen. Ten slotte heeft Stratix de gemeente geadviseerd over de vervolgstrategie.

Uiteindelijk hebben meerdere partijen een voorstel ingediend om in aanmerking te komen voor deelname aan de vraagbundeling, waaronder enkele aanbieders van glasvezel. Na een zorgvuldige beoordeling is geconstateerd dat er uiteindelijk één aanbieder (van glasvezel) aan alle voorwaarden en wensen van de gemeente voldeed. In april 2016 heeft de gemeente Noordoostpolder met deze partij een voorwaardelijke overeenkomst gesloten voor het verkrijgen van gemeentelijke ondersteuning tijdens de vraagbundeling. De ondertekening van de overeenkomst markeerde ook direct de start van de vraagbundelingsperiode.

De vraagbundelingsperiode is uiteindelijk succesvol doorlopen en de aanleg van het glasvezelnetwerk is in maart 2018 voltooid.

Neem voor informatie contact op met

DAVID YOSHIKAWA
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
david.yoshikawa@stratix.nl

2019-03-07T14:27:55+00:00
Menu

Menu