Sietse van der Gaast2019-06-03T09:20:53+00:00

Sietse van der Gaast

“Mensen en organisaties helpen om complexe vraagstukken begrijpelijk en hanteerbaar te maken. Samen naar een concrete oplossing toewerken.”

Ik werk al sinds mijn afstuderen in 1994 in de telecommunicatie. Als Senior Consultant bij Stratix werk ik graag in projecten waarbij technologische trends en opties worden verkend en uitgelegd voor een breder publiek. De uitdaging is vaak om de complexiteit van technologie en markt op het gebied van draadloze en vaste netwerken en hun toepassingen helder uiteen te zetten: begrijpelijk en compact maar tegelijk met begrip van details en context waar noodzakelijk. Het menselijke en organisatorische aspect vind ik daarbij belangrijk: in projecten heb ik vaak te maken met diverse stakeholders die elk vanuit hun eigen perspectief,  achtergrond en kennis een probleem benaderen. Daarbij is het altijd een leuke uitdaging om die twee kanten zo goed mogelijk te verenigen, zodat iedereen zijn of haar achtergrond en expertise benut, maar dat daarbij ook een eenduidig en gedragen beeld van het probleem, doel en aanpak ontstaat en de motivatie om samen naar de oplossing te werken.

“Mensen uit de overheid en bedrijfsleven kijken soms heel anders naar elkaar en naar zaken als technologie, regelgeving en marktwerking. Het is leuk en waardevol als je in verschillende keukens hebt kunnen kijken.”

Ik adviseer in projecten op het gebied van vast en mobiel breedbandbeleid voor ministeries, provincies en gemeenten, en help bij inkoop- en aanbestedingstrajecten van ICT netwerkinfrastructuur en –apparatuur voor overheden en private organisaties. Daarnaast lever ik technisch advies bij ICT en applicatie-gerelateerde projecten in de publieke en private sector, onder andere op het gebied van kwetsbaarheid van vaste en mobiele infrastructuur, netneutraliteit, protocolstandaarden en evolutietrajecten van coax naar glasvezel.  Onderwerpen die mij interesseren presenteer ik regelmatig voor publiek, zoals IoT en breedband in het buitengebied of Optical Wireless Communication.

Mijn huidige opdrachten gaan over maatschappelijke en markttechnische implicaties van breedbandinfrastructuren, en applicaties die daarvan afhankelijk zijn, vraagbundeling en businessplanontwikkeling voor breedbandinitiatieven en netwerk- en applicatieprotocollen en netwerkarchitecturen, en projecten rond veiligheidsissues en kwetsbaarheid van netwerkinfrastructuren.  Recent leidde ik onderzoeken over de impact van benodigde netwerkverdichting om de evolutie van 5G in mobiele netwerken te faciliteren en was ik projectleider in een opdracht over de (on)mogelijkheden van Optical Wireless Communication (communicatie in kantoren en kamers via licht of infrarood ‘lifi’).

Voor Bell Labs Research heb ik in diverse landelijke en Europese telecom en ICT onderzoeksprojecten gewerkt. Voor Alcatel-Lucent was ik vertegenwoordiger in internationale standaardisatieorganisaties. Ik heb een aantal patenten op mijn naam en diverse wetenschappelijke publicaties.

Ik schreef jarenlang een vaste column in het maandblad Telecom Magazine.

“Navigeren en schipperen, improviseren, spelen, genieten van de reis en uiteindelijk op een plezierige manier uitkomen waar je wilt zijn, of juist op onverwachte plaatsen.”

Ook buiten werktijd vind ik verbinden en verschillende mensen ontmoeten belangrijk. Reizen, zeilen en piano spelen zijn hobby’s.

Ik vind het leuk om muziek te analyseren en na te spelen op piano, keyboard of accordeon, soms tot irritatie van echtgenoot en huiskat. Daarnaast ben ik een enthousiast zeiler en vaar graag op het IJsselmeer met mijn boot. Ook geef ik instructie aan verschillende groepen volwassenen in de grondbeginselen van theorie en praktijk van het zeilen bij de Stichting Gooimeerzeilen.

sietse van der gaast

SIETSE VAN DER GAAST
Senior consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

Menu