header

Beleidsopties voor Digitale Agenda Gemeente Opsterland

Startdatum: Juli 2014
Einddatum: Oktober 2014
Klant: Gemeente Opsterland

De Friese gemeente Opsterland vroeg Stratix een onderzoek uit te voeren als hulpmiddel om te komen tot een gemeentelijke ‘digitale agenda’. Stratix bracht hiertoe het huidige aanbod aan breedbandtoegang in de gemeente en de mogelijkheden en de geografie daarvan in kaart. Ook werden ervaringen en behoeftes vanuit de vraagkant gepolst door middel van een aantal interviews met plaatselijke ICT gebruikers in het buitengebied en bewonersorganisaties.

Stratix gaf een overzicht van de context waarin de gemeente opereert: de speelruimte binnen Europese en landelijke regelgeving, en aansluitingsmogelijkheden bij Provinciaal beleid in de Provincie Fryslân. Aan de hand van het doormiddel van gesprekken met gemeenteambtenaren en bestuurders verkregen beeld over de globale ambitie en mogelijkheden van de gemeente werden een aantal opties geformuleerd waarop de gemeente kan acteren. Hiertoe werden een aantal ambitieniveaus geformuleerd waarop de gemeente verbeteringen in breedbandtoegang kan faciliteren, stimuleren en/of aanjagen, met relatief verschillende inspannings- en kostenniveaus. Elk niveau bevat een globale indicatie van doelen, acties, resultaten, en risico’s.

Het resulterend rapport biedt de gemeente een inzichtelijk handvat om onderbouwd consistentie en richting te geven aan haar beleid in dit dossier. In februari 2015 is een presentatie en toelichting van het rapport gegeven aan de gemeenteraad van Opsterland.

Het rapport is te downloaden op de website van de gemeente Opsterland en via de publicatiesectie op de website van Stratix.

sara.png agentschaptelecom.png sluis.png nordforsk.png eurofiber.png