MRA houdt 12 juli kennismiddag over datacenters

MRA houdt 12 juli kennismiddag over datacenters

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) organiseert 12 juli een kennissessie voor beleidsmakers, over het gevoelige onderwerp van datacenters en hun verbruik van elektriciteit en water. MRA gebruikt het rapport van Stratix om feiten en fictie over datacenters van elkaar te scheiden.

In opdracht van Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland en MRA heeft Stratix een rapport geschreven dat de impact van datacenters objectiveert en cijfers vergelijkbaar maakt.

Feiten en fictie over datacenters

De rapportage tracht de feiten rond datacenters toegankelijk te maken en feiten van fictie te scheiden. De datacentersector is relatief nieuw en niet onomstreden. Mede vanwege het hoge elektriciteitsverbruik, de landschappelijke impact en het waterverbruik worden veel vragen gesteld over nut en noodzaak van datacenters.

Stratix bespreekt de soorten datacenters, de locaties en ruimtegebruik, energie, water, warmte/koeling en efficiëntie en datagroei. Daarbij is uitgegaan van verifieerbare bestaande data en informatiebronnen. Zo ontstaat een neutraal overzicht, zonder stellingname voor of tegen datacenters.

Het rapport is hier te downloaden. Het rapport is getoetst door een onafhankelijke expert: prof. dr. Steven Latré. Hij is verbonden aan de Universiteit Antwerpen en directeur van het Research Center IMEC, dat zich richt op nano-elektronica en digitale technologie. Deze review is eveneens beschikbaar.

Kennismiddag op 12 juli

MRA organiseert op woensdag 12 juli een kennissessie voor beleidsmakers, over de vraag hoe de digitale infrastructuur toekomstbestendig en duurzaam kan worden gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste inzichten uit de rapportage van Stratix gepresenteerd.

De Metropoolregio heeft een pagina met meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden.

Beleidsonderzoek

Neem voor informatie contact op met

JELLE VERWEIJ
Consultant
+31 35 622 20 20
jelle.verweij@stratix.nl

2023-05-30T12:26:54+00:00
Menu