header

Digitale agenda voor Zeeland

Startdatum: Oktober 2013
Einddatum: Februari 2014
Klant: Provincie Zeeland

Voor de provincie Zeeland assisteerde Stratix bij het opstellen van een Digitale Agenda. Door middel van interviews, kostenmodellering en workshops is inzicht verkregen in knelpunten in de vraag- en aanbodkant van de breedbandinfrastructuur en ICT-dienstverlening in Zeeland, en werden de opties voor de provincie op verschillende ambitieniveaus in kaart gebracht. Hierbij was ook aandacht voor de speciale positie van Delta Multimedia/Zeelandnet, de belangrijkste aanbieder van breedband in Zeeland met de provincie als één van de grootste aandeelhouders.

In het rapport beschrijft Stratix onder andere de huidige stand van zaken ten aanzien van de digitale infrastructuur van Zeeland. Relevante bevinding hierbij was dat Zeeland is bijzonder is in vergelijking met de rest van Nederland, als het gaat om de beschikbare breedbandinfrastructuur. In alle kernen met meer dan 50 woningen is voor alle huishoudens een goede kabelaansluiting beschikbaar, met glasvezel tot in de wijkverdeler. Desalniettemin is de inschatting van Stratix dat er in Zeeland nog circa 5.600 bedrijfspanden en 6.000 particuliere huishoudens verstoken zijn van hoge capaciteit breedband. De kosten voor het verglazen van deze 12 duizend locaties (witte gebieden) zou neerkomen op ongeveer 70-85 miljoen euro. Het verglazen van de overige ca. 160 duizend locaties zou neerkomen op ongeveer 160 miljoen euro, waarmee de kosten voor het volledig verglazen van Zeeland door Stratix wordt geschat op 230-245 miljoen euro.

Stratix heeft scenario’s uitgewerkt voor een viertal verschillende ambitieniveaus die de provincie kan aannemen in het realiseren van een breedbandnetwerk dat de gehele provincie beslaat. De ambitieniveaus en de bijbehorende actielijnen variëren hierbij van een volledig afwachtende houding tot een actief stimuleringsbeleid. Daarbij spelen zaken als staatssteun en een eventuele opsplitsing van Delta een rol. Het rapport moet vormt een belangrijke hulpmiddel voor de provincie bij de beleidskeuzes die gemaakt zullen moeten worden.

Als vervolg op deze opdracht wordt op dit moment bekeken hoe voor met name toeristische en agrarische bedrijven in landelijke gebieden snel betere internettoegang kan worden gerealiseerd door vormen van vraagbundeling.

Het rapport is te downloaden via de publicatiesectie op de website van Stratix.

beeldengeluid.png gem_baarn.png opta.png recron.png europeancommission.png