header

Haalbaarheidsstudie Remote Instrumentation

Startdatum: September 2009
Einddatum: December 2009
Klant: SURFnet

Het Dutch Polymer Institute (DPI) is een samenwerkingsverband tussen meer dan 35 bedrijven en circa 30 universiteiten. DPI is een Technologisch Top Instituut dat zich richt zich op lange termijn onderzoek op het gebied van polymeren. Samen met het DPI en enkele partners van het DPI zoals FEI en de TU Eindhoven heeft Stratix onderzocht in hoeverre door SURFnet te leveren bouwstenen op het vlak van (dynamische) lichtpaden en middleware kan bijdragen aan de realisatie van remote instrumentation. Daarbij is het accent is in eerste instantie gelegd op het remote toegankelijk maken van elektronen microscopen.

recron.png beeldengeluid.png kpn.png cbs.png lifewatch.png