Verkenning small cells en massive MIMO-antennes voor 5G

Verkenning small cells en massive MIMO-antennes voor 5G

december 2018 -april 2019

Opdrachtgever: Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Agentschap Telecom heeft Stratix gevraagd een onderzoek uit te voeren naar small cells en massive MIMO-antennes voor 5G. Op 9 mei 2019 heeft Agentschap Telecom de verkenning, die Stratix middels deskresearch uitvoerde, gepubliceerd. Het biedt een overzicht van 5G-antennes die we in de naaste toekomst kunnen verwachten en de technische specificaties van deze apparatuur. Daarnaast wordt er, in algemene termen, gekeken naar toekomstige trends, netwerkverdichting, en continuïteit bij stroomuitval.

Download de verkenning small cells en massive MIMO antennes voor 5G hier.

Neem voor informatie contact op met

HENNY XU
Business analist
+31 35 622 20 20
henny.xu@stratix.nl

2019-07-04T12:32:53+00:00
Menu