Frequentiebeleid op de Noordzee: Stratix position paper

Stratix stelde, in opdracht van Rijkswaterstaat, een “Position Paper” op over frequentiebeleid op de Noordzee (Nederlands Continentaal Plat).