header

De rol van draadloze communicatie in de sector transport en logistiek

Startdatum: November 2014
Einddatum: Maart 2015
Klant: Agentschap Telecom, Ministerie van Economische Zaken

Stratix heeft in opdracht van Agentschap Telecom onderzoek uitgevoerd naar trends en ontwikkelingen van het gebruik van draadloze communicatie in de sector transport en logistiek, en de uitdagingen voor deze sector: welke applicaties worden gebruikt, hoe zijn deze gerelateerd aan primaire transport en logistieke processen, en wat zijn de mogelijke kwetsbaarheden van de gebruikte applicaties en het frequentiegebruik dat daarmee samenhangt. Specifiek heeft Stratix gekeken naar ‘transport in de grote stad’, ‘internationale vliegvelden’, ‘zeehavens’ en ‘ITS en de snelweg van de toekomst’).

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat draadloze communicatietoepassingen een belangrijkere rol spelen bij het efficiënter maken van de transport processen. Een belangrijke constatering is dat veel toepassingen gebruik maken van frequentieruimte die gedeeld worden met andere gebruikers,zoals de 2.4 GHz ISM band, of gebruiken algmene mobiele netwerken (zoals GPRS of LTE). Ondanks dat blijkt dat er een algemeen bewustzijn is met betrekking tot de afhankelijkheid van telecomtechnologie, werd het duidelijk dat telecombeleid soms fragmentarisch is zijn, met afdelingen die hun eigen telecomkeuzen maken op een ad-hoc basis, en afhankelijkheden ontstaan soms ongemerkt.

Agentschap Telecom kan een rol spelen in de sector door kennis over mogelijkheden te vergroten en door de juiste randvoorwaarden voor telecomgebruik te faciliteren, zoals het beschikbaar stellen van spectrum onder voor de sector gunstige condities.

Een persbericht over dit rapport is hier te vinden.

Het rapport is ook te vinden in de publicatiesectie van onze website.

lifewatch.png npo.png uvt.png intug.png provflevoland.png