Haalbaarheid verbeterde connectiviteit voor Brabantse Gemeenten

Haalbaarheid verbeterde connectiviteit voor Brabantse gemeenten

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

maart 2020 – januari 2021

De BrabantRing is een glasvezelring tussen de vijf grote steden in Noord-Brabant, ten behoeve van hoogwaardige laag-2 connectiviteit voor maatschappelijke organisaties. Via de Brabant Fiber Exchange (nu nog Eindhoven Fiber Exchange) creëert Brabantstad een marktplaats voor digitale connectiviteit waarvan alle maatschappelijke instellingen in Noord-Brabant gebruik kunnen maken om digitale innovatie te verwezenlijken.

Onderzoeksvraag

Terwijl de inrichting van de BrabantRing in volle gang is, moet worden uitgezocht of het haalbaar is om ook de zeven middelgrote Brabantse gemeenten in deze ring op te nemen.

Aanpak

In eerste instantie voor de gemeenten Meierijstad, Roosendaal en Maashorst (Uden-Landerd) is de situatie in kaart gebracht van de beschikbaarheid van glasvezel voor bedrijven en maatschappelijke instellingen. Hiervoor hebben we de Stratix Breed­band­atlas gebruikt waarin voor iedere Nederlandse gemeente de actuele beschik­baar­heid van glasvezel in de kernen, het buitengebied en de bedrijventerreinen wordt bijgehouden. Vervolgens hebben we via interviews een stakeholders analyse uitgevoerd om de behoefte aan verbetering van digitale connectiviteit van maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven in kaart te brengen. Tenslotte hebben we in een gemeenschappelijke workshop voor bestuurders uit de sectoren onderwijs, zorg en overheid de lopende innovaties in de sectoren onder de aandacht gebracht van de betrokken bestuurders in de drie gemeenten.
Parallel hieraan hebben we een business case opgebouwd om de dekking van de te maken kosten over een periode van 20 jaar te bepalen.

Resultaat

Voor alle drie de gemeenten is een rapport opgesteld waarin voorwaarden zijn gesteld aan de haalbaarheid van het aansluiten op de BrabantRing. Met drie tot vier ‘launching customers’ en een basis-PoP in een straatkast kan een opstappunt worden gerealiseerd op een strategisch gekozen plek in de gemeente. Bij een gestage groei van het aantal aansluitingen (om en nabij 20 per jaar) kan, bij gebleken behoefte, een inpandige voorziening worden gemaakt na ca. vijf jaar. Over een periode van 20 jaar is een sluitende business case haalbaar.

Neem voor informatie contact op met

RUDOLF VAN DER BERG
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
rudolf.vanderberg@stratix.nl

2021-02-09T22:16:41+00:00
Menu