FttH Conference in Amsterdam: glasvezel essentieel voor 5G

Highlights FTTH Conference in Amsterdam

De jaarlijkse FttH Conference van de Fibre tot he Home Council Europe vond vorige week in Amsterdam plaats. Enkele zaken die opvielen tijdens de workshops, keynotes en beurs:

  • 5G kan niet zonder glasvezel: Doordat 5G niet mogelijk zal zijn zonder celverdichting en ook omdat indoor dekking een steeds groter issue zal worden, is glasvezel een steeds belangrijker component van mobiele netwerken geworden. Hierbij is ontsluiting over 3rd party glasvezelnetwerken ook steeds belangrijiker. Fixed Mobile Convergence is een oude term die nieuw leven ingeblazen is om het gebruik van glasvezelnetwerken voor mobiele backhaul en fronthaul te omschrijven. Rekenmodellen voorspellen dat hierdoor enorme kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.
  • Steeds meer ontbundeling / open netwerken:  We zien een langzame maar zekere trend naar ‘open netwerken’, met verschillen op welke functionele laag toegang tot netwerken wordt gegeven. Voorbeelden die werden aangehaald zijn TDC (Denemarken), CETIN (Tsjechië), OpenFiber (Italië). De ontbundeling lijkt voornamelijk gedreven te worden vanuit financiële overwegingen van investeerders in laag 0 / laag 1, maar het is maatschappelijk gezien ook een interessante ontwikkeling
  • Glas is de oplossing, ook zonder killer app: Waar 10 jaar geleden nog gezocht werd naar een ‘killer app’ om aan te tonen dat glasvezel de toekomst heeft lijkt dit nu absoluut niet meer nodig. De nog immer groeiende verkeershoeveelheid, ook naar consumentenaansluitingen, en de relatief lage OPEX kosten maken glasvezel naar huishoudens en bedrijven op veel plaatsen een no brainer.
  • Regulering en staatssteun blijven belangrijke thema’s: Ondanks het feit dat in Nederland het buitengebied in relatief korte tijd veranderd is van ‘onrendabel gebied’ in een vechtmarkt met wild west achtige confrontaties tussen aanbieders, is dit op veel andere plaatsen in Europa (nog?) niet het geval. In die gebieden is aanleg moeilijk of onmogelijk zonder dat de overheid op één of andere manier stimuleert. Met de toegenomen concurrentie tussen glasvezelaanbieders in NL, vragen OLO’s zich hardop af of de ACM niet moet optreden in gebieden waar KPN alternatieve netwerkaanbieders de markt uit dreigt te drukken.
  • Stroomlijnen proces glasvezelaanleg steeds belangrijker: Allerlei bedrijven bieden tools aan om de organisatie en administratie rond aanleg, aansluiting en activering van glasvezel te vergemakkelijken. We zien hierbij een verschuiving naar online tools die door alle betrokkenen in het proces kunnen worden gebruikt, en waarbij de netwerk operator zo veel mogelijk de beheerder van een eenduidig informatiesysteem is waardoor changes en upgrades gemakkelijker worden dan wanneer allerlei informatie bijvoorbeeld primair bij aannemers ligt.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2019-07-04T12:57:26+00:00
Menu