header

Marktonderzoek & analyse

Met meer dan twintig jaar ervaring in de sector is Stratix de aangewezen partij voor marktonderzoek op het gebied van telecommunicatie en ICT-infrastructuur. Marktonderzoek en marktanalyse voeren we continu uit: op aanvraag van onze klanten, als basis voor onze advieswerkzaamheden en voor onze eigen publicaties, zoals het FttH-rapport.

Wij hebben ruime ervaring met het verzamelen, analyseren en interpreteren van marktgegevens en voeren kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken uit voor bedrijven en overheden. Onderzoek van Stratix wordt onder andere gebruikt ter ondersteuning van strategische besluitvorming, market intelligence en beleidsvorming. Het type opdrachten dat we op dit gebied uitvoeren zijn:

  • Marktstudies en -analyse van technologische trends en ontwikkelingen op het gebied van elektronische communicatie
  • Haalbaarheidsstudies naar de technische en financiële implicaties van een voorgenomen marktpropositie of business case
  • Benchmarkstudies en marktscans naar de proposities en verdienmodellen van concurrerende marktpartijen

Bij dergelijke onderzoeksopdrachten maken we regelmatig gebruik van externe datababronnen, maar er wordt vooral gebruik gemaakt van onze interne kennis en inzicht die over de jaren is opgebouwd. Naast de resultaten van Stratix-studies uit het verleden betreft het ook intern opgebouwde kennisbanken met (markt)gegevens die zijn verzameld ter ondersteuning van onze werkzaamheden. Zo houdt Stratix sinds 2006 een database bij van de aantallen particuliere glasvezelaansluitingen - Fiber-to-the-Home (FttH) en Fibre-to-the-Building (FttB) - in Nederland. Deze Stratix FttH Knowledge base is binnen Nederland uniek in zijn soort en wordt regelmatig geraadpleegd door marktpartijen, overheid en eindgebruikers.

Stratix is volledig onafhankelijk en levert in tegenstelling tot veel onderzoeksbureaus altijd maatwerk. Hierdoor is marktonderzoek van ons altijd volledig afgestemd op de opdrachtgever en zijn (strategische) doelstellingen.

kpn.png gem_baarn.png caihw.png eli.png enexis.png