header

Strategie & business development

Vanaf de oprichting van Stratix in 1990 vormt innovatieve strategievorming en business development in technologieomgevingen één van de belangrijkste adviesdiensten. Door diverse partijen in zowel de private als de publieke sector zijn wij ingeschakeld bij de (her)formulering van ICT-strategie en -beleid, ondersteuning bij strategische businessplanning of het in kaart brengen van kansen en risico's in de markt.

Een belangrijke activiteit voor ons is het ontwikkelen, uitwerken en/of beoordelen van business cases op het gebied van elektronische communicatie. Hierbij hanteren we de filosofie dat het opstellen van de optimale business case altijd maatwerk is en een nauwe samenwerking met de klant vereist. Geen enkele investeringsbeslissing is hetzelfde. Het succes ervan wordt grotendeels bepaald door de mate waarin deze is afgestemd met de strategie en kernwaarden van een organisatie. Als onafhankelijk adviesbureau acteren we altijd volledig in het belang van de klant, maar schuwen we niet om deze een spiegel voor te houden.

Stratix is ook gekend om strategische (business) planning en beleidsvorming. Wij maken veelal gebruik van een combinatie van twee methoden: scenariodenken en visievorming. Scenariodenken richt zich op het verkennen van plausibele en consistente toekomstbeelden. Deze beelden zijn behulpzaam bij beleidsvorming en bij het waarnemen van signalen die in de richting van een bepaalde ontwikkeling wijzen. Visievorming richt zich op het opbouwen van een gedeeld toekomstig zelfbeeld van een organisatie: 'wie en wat willen we echt zijn?' Visievorming is gebaseerd op de bekende gemeenschappelijke constatering dat hoe meer mensen een relevante en waardevolle visie op de toekomst delen, des te groter de kans is dat deze visie wordt gerealiseerd.

Het gecombineerde en evenwichtige gebruik van deze instrumenten biedt een systematische aanpak voor strategische planning.

intug.png gem_nop.png tudelft.png uu.png beeldengeluid.png