Gigabit internet breekt door

Downloadsnelheid van 1 Gigabit per seconde op bijna 5,5 mln woonadressen beschikbaar. Breedbanddoel rijksoverheid voor 2023 nu al gehaald.