Stratix onderzoeksrapport “Datacenters vitaal?” gepubliceerd

Stratix onderzoeksrapport “Datacenters vitaal?” gepubliceerd

Voor Agentschap Telecom heeft Stratix een onderzoek uitgevoerd naar de vraag of datacenters in Nederland als vitale infrastructuur moeten worden beschouwd.

Stratix heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Niamat adviesbureau. Om tot dekkende en breed gedragen onderzoeksresultaten te komen hebben wij een online enquête gehouden onder alle aanbieders van datacenterdiensten in Nederland en vertegenwoordigers van vraag- en aanbodzijde van datacenterdiensten geïnterviewd. Daarnaast hebben wij gesprekken gevoerd met expertise-instellingen en belangenorganisaties en analyses uitgevoerd op basis van eigen bronnen.

Het resultaat van het onderzoek is een adviesrapport met antwoorden op de onderzoeksvragen:

  • Een overzicht van datacenters in Nederland met commerciële dienstverlening;
  • Een beschrijving van de diensten die door datacenters worden aangeboden;
  • Per datacenter: dienstbeschrijving en parameters van belang voor de functietypologie;
  • Een model voor classificatie van datacenters, dat de opdrachtgever kan gebruiken voor vitaalbeoordeling van individuele datacenters of datacenter-clusters.

Het Stratix rapport is onlangs door Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd.

Expertise

Neem voor informatie contact op met

MARK JACOBS
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
mark.jacobs@stratix.nl

2021-07-08T10:08:54+00:00
Menu