header

Over Stratix

Stratix is specialist in communicatie-infrastructuren. Wij richten ons op sectoren waar IT-netwerken een voorname rol spelen: telecommunicatie en media, maar ook energie, wetenschappelijk onderzoek en betalingsverkeer. We bieden daarbij meer dan advies alleen en ontwikkelen zelf projecten. Waar mogelijk nemen we daarin deel, tezamen met onze opdrachtgevers.

Als consultant behandelen we alle soorten vragen die zich binnen deze sectoren voordoen. Opdrachtgevers helpen we met plannen voor nieuwe business en marktbenadering. We maken netwerkontwerpen en assisteren bij de aanbesteding daarvan, doen beleidsstudies voor overheden en beoordelen investeringsvoorstellen op haalbaarheid. Op projectbasis werken we in geheel Europa, in het Midden-Oosten en incidenteel daarbuiten.

Door de focus op netwerksectoren zijn technologische ontwikkelingen in onze opdrachten altijd een belangrijke factor. Of het nu gaat om een FttH roll-outplan, een studie van de Europese overheid over spectrumbeleid, een onderzoek naar de effectiviteit van het telecom-toezicht, of een zaak voor de rechter over toegangstarieven, zonder inzicht in de techniek is een goed antwoord niet te geven. Wensdenken is in kapitaalintensieve sectoren daarenboven een groot risico. In strategie-opdrachten en  toekomstonderzoek werken we daarom in navolging van Shell al tientallen jaren met scenario’s.

In opdrachten zoals de inrichting van een joint-venture voor de aanleg van glasvezel, of een onderzoek naar  de effecten van next-generation access op de economie, stellen we teams samen waarin de vereiste combinatie van economische, technische en juridische expertise aanwezig is. Het team van Stratix bestaat uit ervaren adviseurs met een passie voor het vakgebied. Naast adviseurs en specialisten kunnen we ervaren managers inzetten die als associates-to-the-firm verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van gemaakte plannen. Ieder van hen beschikt over zeer ruime ervaring in het bedrijfsleven.

cogas.png btg.png intug.png bevolkingsonderzoek.png provflevoland.png