header

Kamerbrief over snel internet in buitengebieden en 4G-dekking

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de omvang van de gebieden zonder snel internet via een vast netwerk, en wat mobiele dekking van 4G-netwerken in die gebieden kan betekenen. De bevindingen van EZ zijn grotendeels gebaseerd op onderzoek door Stratix.

In de kamerbrief geeft de Minister aan grote waarde te hechten aan de beschikbaarheid van snel internet. Een
internetverbinding is de poort naar een groot aantal maatschappelijke en economische activiteiten. Hoewel Nederland mondiaal gezien een goede uitgangspositie heeft ten aanzien van de beschikbaarheid van snel internet, kan nog niet iedereen in Nederland profiteren van een snelle (vaste) internetverbinding.

De Minister heeft daarom onderzoeksbureau Stratix gevraagd in kaart te brengen hoeveel huishoudens en bedrijven geen vaste internetverbinding kunnen krijgen met een minimale snelheid van 30 Mbps. Uit het onderzoek van Stratix volgt dat circa 330.000 huishoudens en bedrijven niet kunnen beschikken over een internetverbinding met een snelheid van ten minste 30 Mbps. De gebieden waar geen vaste snelle internetverbinding beschikbaar is, bevinden zich in dunner bevolkte, vaak landelijke gebieden (de zogenaamde buitengebieden) die zijn verspreid over Nederland. Uit het Stratix-onderzoek blijkt verder dat het merendeel van deze huishoudens en bedrijven dekking heeft van een vierde generatie (4G) mobiel netwerk. Ongeveer 70 tot 80 procent van de genoemde huishoudens en bedrijven beschikt over mobiele dekking van een LTE-netwerk waarmee een (piek) downloadsnelheid van ten minste 30 Mbps mogelijk is. Wat deze mobiele 4G-netwerken in de praktijk kunnen betekenen voor deze huishoudens en bedrijven heeft Stratix eveneens onderzocht.

De kamerbrief en het Stratix rapport worden behandeld in het Algemeen Overleg Telecommunicatie van 12 Maart. Zowel de kamerbrief als het onderzoeksrapport van Stratix zijn openbaar gemaakt.

Gedetailleerde dekkingskaarten van de beschikbaarheid van snel vast internet en de dekking van LTE in Nederland kunnen worden opgevraag via de website http://www.breedbandatlas.nl/

 

 

ocw.png intug.png 100_nl.png schuuring.png provflevoland.png