Disclaimer

Algemeen

Stratix  B.V. (Kamer van Koophandel 57689326), hierna te noemen Stratix, verleent u hierbij toegang tot stratix.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Stratix en derden zijn aangeleverd. De inhoud van deze website is door Stratix met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Stratix behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op stratix.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stratix.

Beperkte aansprakelijkheid

De op stratix.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stratix.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stratix. De inhoud van stratix.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0 NL), tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens grotendeels gegenereerd middels de ICTRecht-disclaimergenerator.