header

Opleiding - Programma aanbod

Stratix Academy biedt professionals de mogelijkheid zich, samen met collega's, te verdiepen in een reeks van thema's rondom telecom en IT. In tegenstelling tot veel 'reguliere' opleidingsinstituten is ons aanbod maatwerk, wat inhoudt dat participanten zelf de inrichting van de workshops (mee)bepalen.  Daarbij bieden wij zowel workshops die zijn afgestemd op een specifieke beroepsgroep, als ook workshops die breder inzetbaar zijn binnen bepaalde sectoren.
Hieronder vindt u een beknopte omschrijving van de thema's die wij kunnen behandelen in kleinschalige workshops en kennis verdiepende Masterclasses. De genoemde workshop onderwerpen betreffen uiteraard een indicatie. Indien u graag meer informatie wilt hebben over een onderwerp dat niet in deze lijst staat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze contactpersoon voor de Academy is Hind Abdulaziz.

Next Generation Networks

Stratix is al meer dan twintig jaar betrokken bij de ontwikkeling van de Nederlandse breedbandinfrastructuur. Zodoende kan Stratix op het gebied van Next Generation Networks bogen op ruime kennis en ervaring. Stratix onderhoudt op het gebied van Fiber-to-the-Home (FttH) diepgaande kennis en gedetailleerde (markt)gegevens middels het Stratix FttH Knowledge Center. Op basis van deze kennis kunnen wij gemeenten en provincies workshops aanbieden over de aspecten rond de aanleg van glasvezelnetwerken. Bovendien kunt u bij ons ook informeren naar de stand van zaken op FttH gebied in uw gemeente of provincie. Onderwerpen die behandeld kunnen worden in een workshop zijn:

 • Wat is Fiber-to-the-Home en in welk opzicht verschilt het van andere typen breedband?
 • Wat is de stand van zaken rondom glasvezelaanleg in uw gemeente en hoe verschilt dit ten opzichte van andere gemeenten?
 • Wat is mijn rol als gemeente bij de aanleg van een glasvezelnetwerk in mijn gemeente?
 • Wat zijn de nationale en Europese beleidskaders ten aanzien van breedband?
 • Wat is, bezien vanuit EU-regelgeving, het verschil tussen de zogenaamde witte, grijze en zwarte gebieden?
 • Welke technische en financiële mogelijkheden zijn er om glasvezel in het buitengebied aan te leggen?
 • Welke kosten zijn gemoeid met het aanleggen van een glasvezelnetwerk?

Technische aanbestedingen

Stratix heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden en managen van complexe inkooptrajecten. Complexiteit die voortkomt uit de betrokkenheid van meerdere partijen als vrager in het traject of voortkomt uit het feit dat producten of diensten nog niet gestandaardiseerd zijn of zelfs nog ontwikkeld moeten worden. Bijvoorbeeld bij de inkoop van grootschalige wide-area netwerken / kritische infrastructuurnetwerken, zeer hoge bitrate netwerken en High-Performance Computing.
Om aanbestedingsplichtige instellingen te informeren over risico's en kansen van inkoop en aanbesteden van complexe ICT-trajecten, biedt Stratix de mogelijkheid om in vogelvlucht kennis te nemen van de aspecten die daarbij komen kijken en hoe het werkt in de praktijk. Deze workshop is met name interessant voor  managers bij (semi-)overheid instellingen en bestaat uit een dagdeel met theorie en praktijkcasussen.
Thema's die aan de orde kunnen komen tijdens een workshop zijn:

 • SMART formuleren van eisen, wensen en criteria
 • Inrichting van bijzondere procedures: Concurrentiegerichte dialoog en Gunning door onderhandeling
 • Interactie met leveranciers: maximale benutting van kennisdeling
 • Hanteren van een innovatieve beoordelingsmethodiek, de Delphi-aanpak

Telecom en IT markt

Stratix is een onafhankelijk specialist in communicatie-infrastructuren met een sterke positie binnen de Nederlandse Telecommunicatie & IT sector. Onze adviseurs zijn continu op de hoogte van ontwikkelingen in de sector en hebben kennis van de inrichting, ontwikkelingen en gebruiksmogelijkheden van diverse vaste en mobiele communicatienetwerken. Deze kennis en ervaring op gebied van telecom en IT kunnen wij op tal van vlakken met u delen. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Trends en ontwikkelingen in de vaste en mobiele telecommarkt en wat betekent dat voor uw bedrijf?
 • Technische vraagstukken omtrent Antennebeleid, Frequentieveilingen en Spectrumbeleid
 • Telecom Wet- en Regelgeving en Mededinging voor het MKB
 • Wat zijn telecom standaarden en hoe komen deze tot stand?
 • Netneutraliteit: betekenis en consequenties

ICT architectuur

Stratix voert met grote regelmaat opdrachten uit waarbij de architectuur van (zakelijke) ICT systemen een centrale rol speelt. Dit loopt uiteen van het doorlichten van een bestaande ICT infrastructuur, tot ondersteuning bij specificatie en ontwerp van nieuwe systemen of netwerken. Stratix beschikt hierdoor over uitgebreide technische kennis op alle functionele lagen van ICT-infrastructuur, welke wordt gecombineerd met een scherp bedrijfseconomisch inzicht en diepgaande sectorkennis. Deze kennis willen wij graag met u delen middels onze maatwerk workshops. Voorbeelden van onderwerpen die hierbij aan bod zouden kunnen komen zijn als volgt:

 • Mogelijkheden en integratie van Wi-Fi en private mobiele netwerken op grote en kleine zakelijke netwerken
 • Toekomstvaste ICT voor uw organisatie: Overwegingen bij de (her)inrichting van uw interne communicatie infrastructuur, centrale IT systemen en datacommunicatiediensten
 • Slimme meters & Smart Grids, technologiekeuze, ontsluiting en aanbesteden?

 

recron.png beeldengeluid.png intug.png provflevoland.png sara.png