header

Breedbandatlas

Heeft u interesse in geodata over de dekking van breedband in Nederland, of loopt u rond met onderzoeks- of beleidsvragen op het gebied van digitale connectiviteit? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek over het gebruik en de toepasbaarheid van onze data voor uw specifieke behoefte.

Waar wordt onze geodata voor gebruikt?

Voorbeelden van vragen voor marktonderzoek en beleidsadvies over breedband & digitale diensten waarvoor organisaties Stratix benaderen:

  • Hoe groot is de digitale tweedeling in mijn provincie of gemeente?
  • Welke rol kan ik als overheid vervullen om effectief de aanleg van snel internet in mijn regio te bevorderen?
  • Hoe stel ik als lokaal initiatief een gezonde businesscase op voor glasvezel?
  • Binnen welke regelgevingskaders mag ik als overheid steun verlenen bij de aanleg van snel internet?
  • Hoe ontwikkelt zich de uitrol van glasvezel in Nederland?
  • Wat is het marktpotentieel voor snel internet zoals glasvezel in een bepaald gebied of op een bedrijventerrein?

Voor individuele opdrachtgevers zoals overheden, belangenorganisaties, marktpartijen en investeerders biedt Stratix op dit vlak maatwerkonderzoek en -advies aan.

Zie voor de actuele breedbandinformatie de BreedbandAtlas.

provdrenthe.png gem_baarn.png cbs.png enexis.png schuuring.png