header

Content website Breedband Web Portal Ministerie van Economische Zaken

Startdatum: December 2014
Einddatum: Juni 2015
Klant: Ministerie van Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken ontwikkelde een nationaal breedbandplatform, waarvoor Stratix werd gevraagd om content aan te leveren. Het breedbandplatform (www.samensnelinternet.nl) is uitgevoerd als een web portal waar burgers en burgerinitiatieven, maar ook decentrale overheden praktische informatie kunnen vinden over de stand van zaken van breedbandaanleg in hun regio en de stimulering hiervan. Deze portal maakt o.a. informatie beschikbaar over de status van lokale breedbandinitiatieven, maar geeft ook achtergrondinformatie over bijvoorbeeld technische oplossingen, staatsteun, breedband bedrijfsmodellen en financieringsmogelijkheden. Daarnaast dient de portal als vraagbaak en handreiking voor beginnende breedbandinitiatieven: welke stappen dienen idealiter te worden genomen en welke beslissingen zijn nodig om van een enthousiast initiatief te komen tot daadwerkelijke technische, organisatorische en economisch haalbare realisatie van een lokaal breedbandnetwerk.

Het design en de implementatie van de website is uitgevoerd door Jungle Minds en Wunderkraut. Stratix leverde o.a. content aan over techniek, regelgeving, bedrijfsmodellen, financiering en status van breedbandinitiatieven en een stappenplan voor breedbandinitiatieven. Ook werd op basis van Stratix gegevens een tool ontwikkeld waarmee mogelijk is op basis van een postcodecheck inzicht te krijgen in de huidige beschikbaarheid van breedband infrastructuur en relevante kentallen voor de potentie van een aansluitgebied.

ocw.png 100_nl.png uvt.png provdrenthe.png recron.png