Min EZK publiceert Stratix rapporten over zeekabels

Min EZK publiceert Stratix rapporten over zeekabels

Het ministerie van Economische Zaken stuurde deze week twee Stratix rapporten over zeekabels naar de Tweede Kamer.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vroeg Stratix om een onderzoek uit te voeren naar welke stappen men moet doorlopen voor en tijdens het aanvragen van vergunningen voor de aanleg van telecommunicatie zeekabels. Het was bijna 20 jaar geleden dat telecomaanbieders voor het laatst kabels hadden aangelegd en recente projecten hadden vertragingen opgelopen, omdat niet alle regels duidelijk waren. De vertragingen kwamen vooral omdat de plannen eigenlijk al klaar waren en de bodemsurvey van het traject al uitgevoerd, voordat er overleg was met Rijkswaterstaat. Partijen hielden niet voldoende rekening met milieutechnische aspecten en vooroverleg met andere belanghebbenden, zoals vissers, recreatie, andere netwerken en bewoners en bedrijven in de buurt van waar de kabel aan land komt. Ook moesten delen van bodemsurveys soms over, omdat geen rekening was gehouden met archeologische aspecten en onontplofte munitie. Het resultaat is een rapport dat inzicht geeft welke stappen moeten worden doorlopen en wat voor vergunningen benodigd zijn. EZK heeft dit in een mooie infographic weergegeven.

Het tweede rapport informeert over de typen kabels, de businessmodellen van de aanbieders en het soort klanten dat van deze kabels gebruik maakt. Daarnaast geeft het een overzicht van de voor beleidsmakers relevante ontwikkelingen in de markt voor zeekabels. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er ook behoefte was aan meer achtergrondinformatie over zeekabels. Daarnaast zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over zeekabels voor telecom die beantwoordt moeten worden. Wat zijn de businessmodellen achter zeekabels, welke kabels zijn er en hoe ontwikkeld de markt zich? Stratix heeft hier een kort overzicht van gegeven, met bijvoorbeeld een uitleg waarom partijen als Google en Facebook nu zelf zeekabels aanleggen in plaats van capaciteit in te kopen. Het rapport bevat daarnaast een overzicht en kaart van alle actieve en geplande zeekabels die in Nederland aanlanden.

Stratix bracht ook zijn kennis over de juridische status van zeekabels en hun eigenaren onder de Telecommunicatiewet met het ministerie, het Agentschap Telecom en ACM. Dit was belangrijke input voor de brief van de Minister.

In 2019 voerde Stratix al een ‘quickscan‘ uit over het onderwerp voor het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft onze rapporten deze week met een brief aan de Tweede Kamer aangeboden.

De Stratix onderzoeksrapporten zijn ook te downloaden via de volgende links: zeekabels vergunningen en zeekabels achtergronden.

En de link naar de infographic van het ministerie van EZK met daarin het stappenplan.

Beleidsonderzoek

Neem voor informatie contact op met

RUDOLF VAN DER BERG
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
rudolf.vanderberg@stratix.nl

2021-12-09T19:29:59+00:00
Menu