Beleidsonderzoek ‘Modemkeuze’

Beleidsonderzoek modemkeuze

Maart – juni 2018

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 21 december 2016 is het Besluit Eindapparaten gepubliceerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is voornemens, met het oog op vrije keuze van eindapparaten, in een beleidsregel de locatie van het netwerkaansluitpunt te verduidelijken en daarbij duidelijk te maken dat apparatuur die de toegang tot het openbare netwerk verzorgt (modems of modem/routers) niet behoren tot een openbaar telecommunicatienetwerk.

Aanpak

De beleidsregel ‘modemkeuze’ is geconsulteerd. Het ministerie van EZK heeft in februari 2018 aan Stratix ondersteuning gevraagd om techniek gerelateerde argumenten over gevolgen van vrije modemkeuze die in het kader van de consultatie mogelijk op tafel komen, goed te kunnen adresseren. Stratix heeft de technische argumenten geanalyseerd. Onderwerpen hierbij zijn o.a. invloed op netwerkbeheer van operator netwerken, veiligheid en kwetsbaarheid van operator netwerken en thuisnetwerken.

Resultaat

Stratix is vanuit haar analyse tot de conclusie gekomen dat m.b.t. de in de consultatie aangedragen technische argumenten (m.n. van de netwerkoperators) kanttekeningen kunnen worden geplaatst.  De aangedragen bezwaren staan de effectuering van de beleidsregel in beginsel niet in de weg, maar er zijn wel een aantal aspecten die serieus aandacht verdienen, met name rond de complexiteit en organisatorische impact rond de operator equipment die gebruikt wordt voor telefonie en TV diensten.

Download het rapport Beleidsonderzoek Modemkeuze hier.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2019-07-04T12:59:12+00:00
Menu