Aanbesteding Wifi as a Service

WIFI AS A SERVICE

Opdrachtgever: SURFnet

SURFnet is leverancier van hoogwaardige netwerkconnectiviteit voor het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. SURFnet werkt continue aan de verbeteren van haar netwerkdienstverlening, onder andere door het lancering van nieuwe diensten.

Uit een marktverkenning was gebleken dat een Wifi-as-a-service oplossing nog niet in de markt verkrijgbaar was in de vorm en kwaliteit die SURFnet voor ogen had. Deze dienst wilde SURFnet daarom met een aan te besteden technologiepartner ontwikkelen en aan de aangesloten instellingen aanbieden. De dienst zou onder meer de inkoop van access points, de inrichting en het runnen van de centrale WLAN controller en de configuratie van access points en de controller behelzen. De instelling zou dan alleen verantwoordelijk zijn voor de bekabeling, power, en de koppeling van de eigen directories via RADIUS aan eduroam. Verder kon de instelling bepalen naar welke VLAN’s verschillende categorieën gebruikers doorgezet moesten worden (waaronder een quarantaine VLAN, bij security issues).

Stratix heeft SURFnet geassisteerd de uitvoering van de marktverkenning, het opstellen van het businessplan, het schrijven van het bestek en het begeleiden van de procedures rondom de aanbesteding en de publicatie Europese aanbesteding. Stratix heeft daarin zowel een rol vervuld van aanbestedingsspecialist als technisch adviseur.

De procedure is succesvol uitgevoerd en heeft geresulteerd in het gunnen van de opdracht aan een gespecialiseerde leverancier van draadloze oplossingen.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2021-04-07T08:29:02+00:00
Menu