Waardebepaling vijf glasvezelnetwerken

Waardebepaling vijf glasvezelnetwerken

De eigenaar van vijf recent opgeleverde glasvezelnetwerken verzocht Stratix ten behoeve van de (her)financiering van het vastgoed een taxatierapport op te  stellen.

Aanpak

Er werd ter plaatse een uitgebreide schouw uitgevoerd op de te waarderen registergoederen en de omgeving. De netwerken zijn beschreven op detailniveau, waaronder de gebruikte techniek, apparatuur, de capaciteitsbenutting en het omzetpotentieel.

Resultaat

Voor de waardebepaling van het glasvezelnetwerk staan drie methoden ter beschikking: (gecorrigeerde) Herbouwwaarde, Marktwaarde en Kasstroomwaarde (Discounted Cash Flow, DCF).

De berekeningen volgens de drie methoden zijn uitgewerkt in een rapportage aan de eigenaar/opdrachtgever. Op basis van onze waardebepaling heeft vervolgens één van de grote Nederlandse banken de definitieve financiering op zich genomen.

Neem voor informatie contact op met

HENDRIK ROOD
Senior consultant
+31 35 622 20 20
hendrik.rood@stratix.nl

2019-03-07T14:27:23+00:00
Menu