Waardebepaling sensornetwerk

Waardebepaling sensornetwerk

In opdracht van de eigenaar van een plaatselijke meetnetwerk werd door Stratix de commerciële waarde van het netwerk bepaald met het oog op mogelijke verkoop. Dit netwerk bestaat voornamelijk uit glasvezelverbindingen, uitlopend vanuit een centrale locatie over een flink deel van de bebouwde kom. Het netwerk werd op het moment van de waardebepaling gebruikt voor verkeersmanagement, observatie en geluidsmeting.

Aanpak

Ter plaatse werd een uitgebreide schouw uitgevoerd op het te waarderen goed. Het netwerk is beschreven op detailniveau, waaronder de gebruikte technieken, apparatuur en de aanwezigheid van kunstwerken op de route  (zoals een aangelegde waterdoorgang of spoorwegen). Vastgesteld werd hoe de capaciteitsbenutting is en hoe het netwerk door andere exploitanten gebruikt zou kunnen worden.

Resultaat

De waardebepaling is gebaseerd op drie benaderingen. Naast een berekening op basis van genormaliseerde kasstromen uit huidig en potentieel gebruik hebben we gekeken naar vergelijkbare transacties in de markt en de herbouwkosten. Een onderbouwde rapportage over de aldus bepaalde grenzen van de commerciële waarde werd aan de opdrachtgever verstrekt.

Neem voor informatie contact op met

JOHAN TER HAAR
Managing partner
+31 35 622 20 20
johan.terhaar@stratix.nl

2019-03-07T14:30:50+00:00
Menu