Agentschap Telecom publiceert Stratix rapport Dynamic Spectrum Management & Sharing

Stratix onderzocht welke concepten veelbelovend zijn voor concrete toepassingen, binnen welke frequentiebanden dit zou kunnen en welke randvoorwaarden hierbij nodig zijn.