Stratix onderzoeksrapport “Dynamisch Spectrum Management & Sharing”

Stratix consultants deden in opdracht van Agentschap Telecom van het ministerie van EZK een onderzoek naar dynamisch delen van spectrum.