SURFnet onderzoek naar haalbaarheid eduroam aanbod op publieke plaatsen

SURFnet onderzoek naar haalbaarheid eduroam aanbod op publieke plaatsen

Opdrachtgever: SURFnet

Stratix voerde voor SURFnet een onderzoek uit naar kansen om eduroam toegang ook in publieke ruimten aan te bieden. Uitgangspunt van dit onderzoek zijn waren hoofdvragen:

  • Is er vraag vanuit de instellingen om eduroam buiten de campus aan te bieden? Zijn instellingen bereid om hiervoor te betalen?
  • Kan het aanbieden van eduroam buiten instellingen landelijk worden aangepakt of moet het regionaal verdeeld worden?
  • Hoe dient realisatie van een dergelijk aanbod te worden vormgegeven?

Het onderzoek bestond uit verschillende elementen: Er werd een enquête uitgevoerd onder onderwijs- en onderzoeksinstellingen.Daarnaast werd een aantal interviews afgenomen onder onderwijs- en onderzoeksinstellingen, met binnenlandse en buitenlandse aanbieders van wifi services, en met buitenlandse NREN’s.Ook is een korte marktanalyse uitgevoerd en is gekeken naar verschillende mogelijk relevante businesscases en aanbestedingsvormen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratix in samenwerking met WAU?!. Met de onderzoeksvragen als uitgangspunt zijn door Stratix, WAU en SURFnet de enquêtevragen opgesteld en is de enquêtedoelgroep bepaald. De enquête en een eerste analyse van de resultaten zijn uitgevoerd door WAU?! Verdere analyse en interviews zijn uitgevoerd door Stratix. Uit het onderzoek bleek onder andere dat er bij instellingen vraag is naar uitbreiding van eduroam aanbod op publieke plaatsen en dat er behoefte is aan landelijke coordinatie daarvan.

Ook werden de uitkomsten gepresenteerd op de SURFnet netwerkdag van 3 december 2016. Zie voor meer informatie het resulterende rapport en het SURFnet nieuwsbericht.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2019-03-07T14:19:26+00:00
Menu