Workshop Optical Wireless Communication bij TU/e

Succesvolle workshop Optical Wireless Communication bij TU/e

In het kader van een project dat Stratix uitvoert voor Agentschap Telecom om de ontwikkelingen, kansen en belemmeringen voor Optical Wireless Communication in kaart te brengen vond woensdag 11 oktober een workshop plaats op de Universiteit Eindhoven, met een twintigtal deelnemers die vanuit verschillende expertises, organisaties en perspectieven de kansen en mogelijkheden van deze ontwikkelingen bespraken. Ook was er een demonstratie van een prototype van communicatie via infraroodbundels.

Stratix voert in samenwerking met prof. Ton Koonen van de Technische Universiteit Eindhoven op dit moment een onderzoek uit voor Agentschap Telecom om de ontwikkelingen, kansen en belemmeringen voor Optical Wireless Communication in kaart te brengen. Agentschap Telecom is in deze ontwikkelingen geïnteresseerd vanwege de belofte dat dergelijke trends een mogelijke oplossing zijn voor toekomstige spectrum schaarste. Het gaat hier niet alleen om het in kaart brengen van de theoretische mogelijkheden van communicatie via licht of infrarood, maar ook om het in beeld krijgen van de verschillende ecosystemen van oplossingsrichtingen in dit gebied, en hun kansen op uiteindelijk een plaats te verwerven tussen bestaande ecosystemen rond WiFi, Bluetooth en vaste werkplek aansluitingen. Het onderzoek richt zich primair op medium range indoor gebruik (het gebied waar nu primair WiFi wordt gebruikt).

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2019-03-07T14:30:30+00:00
Menu