Stratix onderzoeksrapport “Datacenters vitaal?”

Stratix onderzoeksrapport “Datacenters vitaal?”

Augustus – december 2020

Opdrachtgever: Agentschap Telecom, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  • Vraag:Datacenters bieden verschillende soorten diensten aan een grote verscheidenheid aan klanten (die op hun beurt soms ook diensten aanbieden).Het zijn daarmee belangrijke onderdelen van de digitale infrastructuur in Nederland. Een aantal dienstaanbieders van de digitale infrastructuur, zoals publiek toegankelijke internet exchanges vanaf een bepaalde omvang zijn in Nederland al aangewezen als “aanbieder van essentiële dienst” (lees vitale aanbieder) onder de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni)1. Markpartijen gaven aan dat datacenters of de diensten die zij aanbieden minstens evenzo essentieel of vitaal zouden zijn als de nu onder de Wbni aangewezen partijen. Met het onderzoeksresultaat kan AT beleid ontwikkelen op basis waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre datacenters of bepaalde type(n) diensten als vitaal beschouwd moeten worden.
    Aanpak: Het onderzoek bestond uit een quickscan, een representatief marktonderzoek door middel van interviews met belanghebbenden en andere experts en kennispartijen. Onze conclusies uit het marktonderzoek hebben we gedeeld met een klankbordgroep en vervolgens hebben we met een selectie van deelnemers van het marktonderzoek in een workshop een model ontwikkeld voor de vitaalbepaling van datacenters.
  • Resultaat: Een rapportage met daarin een beslismodel, conclusies en aanbevelingen.

Lees hier het door AT gepubliceerde Stratix rapport

Het rapport is ook hier te downloaden

Neem voor informatie contact op met

MARK JACOBS
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
mark.jacobs@stratix.nl

2021-11-04T13:04:05+00:00
Menu